شبکه اجتماعی دانشجویان پرستاری در خراسان رضوی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با بنیامین24


چت اورداپ


اینم اخر عاقبت بچه پرو بودن
nafas 6 ١۴ آبان ٩۶

گناه کرده پررو

مسعود35 ١۴ آبان ٩۶

عخخخخی نازی

ایدا16 ٢٨ مرداد ٩۶

شبنم7ا ٢۶ مرداد ٩۶

الناز33 ١١ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ