شبکه اجتماعی دانشجویان مکانیک در خراسان رضوی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با پسرک معتاد
پسرک معتاد از خراسان رضوی ١۶ دقیقه قبل
عجب دل

خسیسی دارم

جز تو به هیچکس

عشق و دوست داشتن تعارف

نمی کند...

❤ ️❤ ️
لیلیوم کمتر از یک دقیقه قبل

موتاد خسیس

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با پسرک معتاد
پسرک معتاد از خراسان رضوی ٢٢ دقیقه قبل
یا چشم بپوش

از من و از خویش برانم

یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم
پسرک معتاد ١٨ دقیقه قبل

سپاس

لیلیوم ١٨ دقیقه قبل

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با پسرک معتاد
پسرک معتاد از خراسان رضوی ١٨ دقیقه قبل
مـن در آغـوش تـو
آرام تریـن مرد جهانـم
بغـلم کـن
کـه تنـت معـجزه ی قـرن اخیرسـت...
عضو قدیمی سایت
  چت کردن با پسرک معتاد
پسرک معتاد از خراسان رضوی ٢۴ دقیقه قبل
رفیقم موتور هوندا داره و آخر هفته با زیدش دوتایی

میرن طرقبه. بعد من یک مدت که وانت داشتم زیدم

ناراحت بود. میگفت با این نیا دنبالم. میای هم لااقل با

بلندگو صدام نکن
عضو قدیمی سایت
  چت کردن با پسرک معتاد
پسرک معتاد از خراسان رضوی ٣۴ دقیقه قبل
تنها رابطه جنسی‌ای که داشتم
یه سری با دوست دخترم رفتیم رستوران ساندویچشو تا نصفه خورد بعد گفت میخوریش؟ منم خوردمش
پسرک معتاد ٢۴ دقیقه قبل

رضا7645 ٣٢ دقیقه قبل

عضو قدیمی سایت