شبکه اجتماعی دانشجویان معماری در خراسان رضوی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با خوش مشرب

هیچ چیزی انقدر نابود نشده که خدا نتونه درستش کنه
نعمه ٢ آبان ٩٧

چت اورداپ

سلطان مسعود ٢ آبان ٩٧

چه زیبا هاله لووویا

آزاده هستم ٢ آبان ٩٧

عارع

عضو چت اورداپ
الناز33 ١ آبان ٩٧

ان را ک حساب پاک است از محاسبه چ باک است

عضو چت اورداپ
چت کردن با خوش مشرب


چت اورداپ


اگه موج زندگی می خوای، امیدتو از دست نده
سلطان مسعود ٣٠ مهر ٩٧

الناز33 ٣٠ مهر ٩٧

عضو چت اورداپ