شبکه اجتماعی دانشجویان مدیریت در خراسان رضوی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با فردای بهتر


چت اورداپ


سلام . شبتون شیک و زیبا
امید به فردایی بهتر
باهم بمانیم ..........................................................
فردای بهتر ۵ ساعت قبل

متشکرم از همه شما عزیزان

maryam p r ۵ ساعت قبل

کامی سیتی ۵ ساعت قبل

♥خانوم گل♥ ۶ ساعت قبل

سلام ........

بانوی دی ۶ ساعت قبل

سلام

avahasti ۶ ساعت قبل

موچکر دوست ارداپی

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردای بهتر

♦️پیرمردی که‌ شغلش ‌دامداری‌ بود‌، نقل‌ میکرد:

گرگی در اتاقکی در آغل گوسفندان ما زاییده بود و سه چهار توله داشت و اوائل کار به طور مخفیانه مرتب به آنجا رفت و آمد می کرد و به بچه هایش میرسید ، چون ‌آسیبی ‌به‌ گوسفندان‌ نمیرساند‌ وبخاطر ترحم‌ به‌ این ‌حیوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌ بچه‌هایش‌، او را بیرون ‌نکردیم‌، ولی ‌کاملا ا‌و را زیر نظر‌ داشتم‌.

این‌ ماده‌ گرگ ‌به ‌شکار میرفت‌ و هر بار مرغی‌، خرگوشی ‌، بره‌ای شکار میکرد و برای ‌مصرف ‌خود و بچه‌هایش ‌می آورد‌.
اما با اینکه ‌رفت ‌آمد ‌او از آغل‌ گوسفندان ‌بود، هرگز متعرض‌ گوسفندان ‌ما نمیشد‌.

ما دقیقا آمار گوسفندان ‌و‌بره های‌ آنها ‌را داشتیم‌ وکاملا" مواظب‌ بودیم‌، بچه‌ها تقریبا‌ بزرگ ‌شده‌‌‌‌ بودند.

یک‌بار و در غیاب ‌ماده ‌گرگ ‌که ‌برای ‌شکار رفته‌ بود، بچه‌های ‌او‌‌ یکی ‌از ‌بره‌ها را کشتند!

ما صبرکردیم، ببینیم ‌چه ‌اتفاقی‌ خواهد افتاد‌؛ وقتی ‌ماده ‌گرگ ‌برگشت ‌و این ‌منظره ‌را دید، به ‌بچه‌هایش ‌حمله‌ور شد؛ آنها ‌را گاز می گرفت و میزد ‌و بچه‌ها ‌سر و صدا و جیغ ‌میکشیدند ‌و پس ‌از آن ‌نیز ‌همان‌ روز ‌آنها را برداشت‌‌ و از ‌آغل ‌ما رفت‌.

روز بعد، با کمال ‌تعجب ‌دیدیم، گرگ، یک ‌بره‌ ای شکار کرده و آن‌ را نکشته ‌و زنده ‌آن‌ را از دیوار‌ آغل ‌گوسفندان ‌انداخت ‌رفت‌.»

این ‌یک ‌گرگ ‌است‌ و با سه‌ خصلت‌:

میهمان 123 ۵ ساعت قبل

avahasti ۵ ساعت قبل

♥خانوم گل♥ ۶ ساعت قبل

کو سه خصلت

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردای بهتر
حاکم از بهلول دیوانه پرسید: مجازات دزدی چیست؟
"
"
"
"
"
"
"
"
"
بهلول گفت: اگر دزد سرقت را شغل خود کرده باشد دست او قطع میشود.
اما اگر بخاطر گرسنگی باشد باید دست حاکم قطع گردد‼️
♥خانوم گل♥ ۵ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردای بهتر
‌‌
تا می‌آیم بگویم دوستت دارم
دریا می‌آید
رَدِ پایِ سپیده دم را پاک می‌کند.
حافظه‌ام یاری نمی‌کند
نمی‌دانم چرا
نمی‌دانم از کِی
اما خیلی وقت است
دیگر از تاریکی نمی‌ترسم.
کامی سیتی ۶ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردای بهتر
توی زندگیت،
تو انتخاب میکنی؛
و بعد،
انتخاب هات زندگیتو میسازن!!!

مراقب انتخاب هات باش.
میهمان 123 دیروز

avahasti دیروز

الناز33 دیروز

نرگس23 دیروز

motahl 30 دیروز

چی میگی برا خودت

بانوی دی دیروز

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم خراسان رضوی