شبکه اجتماعی دانشجویان مدیریت در خراسان رضوی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
الناز33 ١٠ مرداد ٩٧

آوااااای بهار ٢ خرداد ٩٧

قشنگه تصویرش

عضو چت اورداپ
الناز33 ١٠ مرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
mohsen 33 ٨ مرداد ٩٧

رو صورت خانوم زوم کردم اصلا قشنگ نیس حیف تصویر

الناز33 ٨ مرداد ٩٧

berry silver ٨ خرداد ٩٧

باله را عشق است

nafas 6 ٨ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
الناز33 ٨ مرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
الناز33 ٣ خرداد ٩٧

دلم خاست

zahhraa ٢ خرداد ٩٧

ن ابجی طراحی نیس زیاد فشار دادن چسبیدن ب لیوان

الناز33 ٢ خرداد ٩٧

زهرا طراحی نیستااا

zahhraa ٢ خرداد ٩٧

قاصدک ب سوتی من نمیرسه ن فک کنم طراحی نیس

_ghasedak_ ٢ خرداد ٩٧

زهرا آره دقیقا الناز سوتی دادی

zahhraa ٢ خرداد ٩٧

ساناز این تخم شربتی ک میگی مگه طراحی خود لیوان نیس؟

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم خراسان رضوی