شبکه اجتماعی دانشجویان علوم تربیتی در خراسان رضوی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با یاشار33
یاشار33 از خراسان رضوی ١٢ اسفند ٩۵


چت اورداپ

ریحانه3333 ۵ مرداد ٩۶

چت اورداپ

چت اورداپ

بانوی دی ٩ ارديبهشت ٩۶

باران099 ٩ ارديبهشت ٩۶

بزن دستو باریک الله

الناز33 ٩ ارديبهشت ٩۶

avahasti ١٢ اسفند ٩۵

پویا 15 ١٢ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاشار33
یاشار33 از خراسان رضوی ١٢ اسفند ٩۵


چت اورداپ


سرانجام روزی به حکمت همه اتفاقات زندگیتان پی خواهید برد

پس فعلا به سردر گمی ها بخندید

از میان اشکها لبخند بزنید

و همواره به خودتان یادآوری کنید که پشت هر حادثه ای دلیلی نهفته است.
ریحانه3333 ۵ مرداد ٩۶

چت اورداپ

باران099 ٩ ارديبهشت ٩۶

باریک

ارفین ١٢ اسفند ٩۵

ول کن حکمت حکمت گوشمون پره از این حرفا من از گشنگی بمیررم بعد یه روز حکمتشو میبینم؟؟؟؟؟؟؟ یکم منطق هم خوب چیزیه عقلایی فکر کردن

مریم چالوس ١٢ اسفند ٩۵

الناز33 ١٢ اسفند ٩۵

امیر 464 ١٢ اسفند ٩۵

کاملا موافقم همیشه لبخند بزنیم

عضو چت اورداپ