شبکه اجتماعی دانشجویان روانشناسی در خراسان رضوی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با الناز17
خیلی سخته

ادای محکم بودن و در بیاری

وقتی تو خودت فرو ریختی

خیلی سخته

به اجبار لبخند بزنی

وقتی تو قلبت گریه میکنی

خیلی سخته همه به خوشبختیت حسرت بخورن

وقتی خودت میدونی کم آوردی

خیلی سخته همه فکر کنن تو خوابی

اما کل شب با بالشتت حرف بزنی و گریه کنی

خیلی سخته زندگی کنی

ولی خیلی وقت باشه که، واسه خودت مرده باشی …
میهمان 123 ٢۴ شهريور ٩٧

دوباره زنده شو .

asirap66 ٢۴ شهريور ٩٧

بزرگ میشی.....

ستاره ss ٨ تير ٩٧

0afshin0 ٨ تير ٩٧

علی آقای بارانی ٨ تير ٩٧

خیلی سخته خیلی

عضو قدیمی سایت