شبکه اجتماعی دانشجویان حقوق در خراسان رضوی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با مهرداد994
مهرداد994 از خراسان رضوی ٢٧ بهمن ٩٨
کسی هست یه موزیک بزاره
لیلیوم ٢٧ بهمن ٩٨

چ نوع میخوای؟ی سر ب پروف محسن ۱۲۳ بزنید

عضو چت اورداپ