شبکه اجتماعی دانشجویان حقوق در خراسان رضوی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با مهرداد994
مهرداد994 از خراسان رضوی ٣١ فروردين ٩٨
سلام به همه هم سایتی های عزیز منم از امروز جزو کوچکی از
اعضای اینجا بدونید


چت اورداپ

زهره 21 ٣١ فروردين ٩٨

سلام جزء کوچک ...

مهرداد994 ٣١ فروردين ٩٨

به چی فکر میکنی محمدرضا

محمدرضاا ٣١ فروردين ٩٨

مهرداد994 ٣١ فروردين ٩٨

سپاس

آسنات18 ٣١ فروردين ٩٨

سلام..خیلی خوش اومدین

مهرداد994 ٣١ فروردين ٩٨

ممنون زهرا خانم

عضو چت اورداپ