شبکه اجتماعی دانشجویان حسابداری در خراسان رضوی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با آنا67
آنا67 از خراسان رضوی ٣ بهمن ٩۶


چت اورداپ

♥وحید♥ ٣ بهمن ٩۶

اناهیتا برم بیمارستان؟

الناز33 ٣ بهمن ٩۶

ینی

♥خانوم گل♥ ٣ بهمن ٩۶

یعنی چه

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم خراسان رضوی