شبکه اجتماعی دانشجویان حسابداری در خراسان رضوی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با محمد88
محمد88 از خراسان رضوی ١٠ تير ٩٩
سمی ترین کلمه "غرور" است
بشکنش
سست ترین کلمه"شانس " است
به امید آن نباش
شایع ترین کلمه "شهرت " است
دنبالش نرو
لطیف ترین کلمه "لطافت "است
آن را حفظ کن

ضروری ترین کلمه "تفاهم "است
آن را ایجاد کن
زیباترین کلمه "راستی"است
با آن رو راست باش
زشت ترین کلمه "دورویی "است
یک رنگ باش
رساترین کلمه "وفاداریست
سرعهدت بمان
آرام ترین کلمه "آرامش " است
به آن برس
ماندنى ترين کلمه "عشق" است
قدرش را بدان...

‌‌‌‌‌‌‌‌
**پسرکوهستان** ١٠ تير ٩٩

رساترین کلمه "وفاداریست سرعهدت بمان

pinar90 ١٠ تير ٩٩

لیلیوم ١٠ تير ٩٩

دنیا000001 ١٠ تير ٩٩

سامان اندی ١٠ تير ٩٩

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد88
محمد88 از خراسان رضوی ٨ تير ٩٩
کوچیک تر که بودیم بی دلیل میخندیدیم
بی بهونه گریه میکردیم،
صبوری حالیمون نبود..
بی دلیل شاد بودیم..

شاید سنمون 2 رقمی هم نشده بود ها اما معرفتمون بی رقم بود
اما این روزا .. بد شدیم !
درِ کلاس معرفت رو بستیم،
پُلمپش کردیم ..
برای بخشیدن دنبال دلیل میگردیم !
از بلند خندیدن هراس داریم که نکنه نیمه شب گوش های همسایه رو اذیت کنه ...
از گریه کردن هم میترسیم که نکنه دشمنمون از دور ما رو ببینه و از ته دل شادی کنه ...

" ما آدما این روزا
عجیب از بچگیمون ، فاصله گرفتیم "
پینار ٨ تير ٩٩

شهیار ٨ تير ٩٩

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد88
محمد88 از خراسان رضوی ١٨ خرداد ٩٩
کشاورزی مشغول پاشیدن بذر بود، ثروتمند مغروری به او رسید و با تکبر گفت: بکار، که از تو کاشتن است و از ما خوردن!

کشاورز نگاه معناداری به او انداخت و گفت: دارم یونجه میکارم...!

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد88
محمد88 از خراسان رضوی ٢١ ارديبهشت ٩٩
هی گنه کرديم و گفتيم خدا
مي بخشد...
عذر آورديم و گفتيم خدا
مي بخشد...
آخر اين بخشش و اين عفو و کرامت تا کي...!!!
او رحيم است ولي ننگ و خيانت تا کی...!!!
بخششي هست ولي قهر و عذابي هم هست...
آي مردم به خدا روز حسابي هم هست...
زندگي در گذر است...
آدمي رهگذر است....
زندگي يک سفر است....
آدمي همسفر است...
آنچه مي ماند از او راه و رسم سفر است...

"رهگذر ميگذرد
مریمی22 ١٨ خرداد ٩٩

رهگذر میگذرد

لیلیوم ٢١ ارديبهشت ٩٩

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد88
محمد88 از خراسان رضوی ۴ خرداد ٩٩
مردي نزد جوانمردی آمد و گفت : تبرکي ميخواهم. جامه ات را به من بده تا من نيز همچون تو از جوانمردي بهره اي ببرم.
جوانمرد گفت:
جامه ي مرا بهايي نيست. اما سوالي دارم؟
مرد گفت: بپرس.
جوانمرد گفت: اگر مردي چادر بر سر کند زن مي شود؟
مرد گفت: نه
جوانمرد گفت اگر زني جامه ي مردانه بپوشد مرد مي شود؟
مرد گفت: نه
جوانمرد گفت:
پس در پي آن نباش که جامه ي از جوانمردان را در بر کني که اگر پوست جوانمرد را هم در بر کشي جوانمرد نخواهي شد
زيرا جوانمردي به جان است نه به جامه
عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم خراسان رضوی