شبکه اجتماعی دانشجویان بازرگانی در خراسان رضوی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با آپامه جان
آپامه جان از خراسان رضوی ١۶ ساعت قبل


چت اورداپبه قول بابام؛
عشق، آینه نیست که طرفت خندید تو هم بخندی، اخم کرد تو هم سگرمه‌ هاتو بکشی توی هم!
رابطه آینه نیست که خوب بود خوبی کنی، اگه بد بود تو بدتر بشی!

عشق یعنی ایثار، یعنی فداکاری...
عاشق که بشی باید یاد بگیری یه جایی اگه اون کوتاه اومد، یه جایی هم تو بایستی کوتاه بیای، دو تا من با هم نمی‌شن ما!
یه وقتایی لازمه اگه اون من بود، تو بشی نیم من،


جای دوری نمیره...آوااااای بهار ١۶ ساعت قبل

شبیه ماارکووتوپیام بازرگانیه

علیرضا99 ١۶ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با آپامه جان
آپامه جان از خراسان رضوی ١٨ ساعت قبل


چت اورداپ
مرغِ دلِ ما را که به کس رام نگردد
آرام تویی ، دام تویی ، دانه تویی تو

avahasti ١٧ ساعت قبل

mariya ١٧ ساعت قبل

پرنده مرده نزارین تو رو خدا دلم ریش میشه -_____________-

parnya ١٧ ساعت قبل

علیرضا99 ١٧ ساعت قبل

nafas 6 ١٧ ساعت قبل

رایکا ١٨ ساعت قبل

هعی

عضو چت اورداپ
چت کردن با آپامه جان


چت اورداپ
[ Photo ]


"ميخواهم همين امشب قَدرَت را بدانم"
شايد شبى برسد که هر کداممان،
کنارِ کسى باشيم که از سرِ اجبار،
محکوم به دوست داشتنش هستيم...
صبا مشهد ٣٠ بهمن ٩۶

parnya ٣٠ بهمن ٩۶

سارا 890 ٣٠ بهمن ٩۶

گاهی خیلی زود دیرمیشه

فاطمه123 ٣٠ بهمن ٩۶

آشناا ٣٠ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با آپامه جان


چت اورداپآنچنان جای گرفتی تو
به چشم و دل من
که به خوبان دو عالم
نظری نیست مرا
parnya ٢٩ بهمن ٩۶

اژده ها ٢٩ بهمن ٩۶

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند --- بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کند ---> طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند

سارا 890 ٢٩ بهمن ٩۶

زری مهربون32 ٢٩ بهمن ٩۶

هامین ٢٩ بهمن ٩۶

سلطان مسعود ٢٩ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با آپامه جان


چت اورداپزن ها اگر شاد باشند خانه می تپد

زن ها اگر موهایشان را شکل دهند ، اگر صورتشان را آرایش کنند ، اگر لباسهای شاد بپوشند زندگی در خانه جریان پیدا می کند
زن ها اگر کودک درونشان هنوز شیطنت کند ، اگر شوخی کنند ، بخندند ، همه اهل خانه را به زندگی نوید می دهند

اگر روزی زن خانه چشمهایش رنگ غم بدهد
حرفهایش بوی گلایه و کسالت بدهد
اگر ذره ای بی حوصله و ناامید به نظر برسد
تمام اهل خانه را به غم کشیده است آری زن بودن دشوار است
زنان ارمغان آور شادی ، گذشت و خنده اند
یادمان نرود قلب خانه باید بتپد
yeganam ٢٨ بهمن ٩۶

الناز33 ٢٨ بهمن ٩۶

راستی دختر چجوری نشسته

تینا2020 ٢٨ بهمن ٩۶

پولک ٢٨ بهمن ٩۶

راس میگه مامان من اگه اخمش تو هم بره وای بحالمون اون روز

salam ٢٨ بهمن ٩۶

عکس بذارید مثل همشهریای من واقعا کارشون بیسته............................نیگا

رایکا ٢٨ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ