شبکه اجتماعی دانشجویان ادبیات فارسی در خراسان رضوی

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته ادبیات فارسی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با sina525
sina525 از خراسان رضوی ١٧ دي ٩۶


چت اورداپ

اینجا رو ماچ کنید لطفا ... ☺
آشناا ١٧ دي ٩۶

mariya ١٧ دي ٩۶

مدیریت سایت ١٧ دي ٩۶

سرخ 2017 ١٧ دي ٩۶

نازی شیطون ١٧ دي ٩۶

آخی ای جوووونم چه نازه عزیزم خدا براتون نگهش داره

عضو چت اورداپ
چت کردن با sina525
sina525 از خراسان رضوی ١٧ دي ٩۶
هر کس در زندگی خود یک کوه اورست دارد
که سرانجام یک روز باید به آن صعود کند…!
زمین خوردی!؟ عیبی ندارد…
برخیز…!
نگذار زمین به جاذبه اش ببالد…
سرت را بالا بگیر…
قدرت دستانی که به سویت دراز شده از یاد برده ای!!؟؟
کوله بارت ریخت!؟
عیبی ندارد…
سبک باشی راحتتر اوج میگیری ..
.
در یک روز اگر با مشکلی مواجه نشدید می توانید مطمئن شوید مسیر را اشتباه رفته اید !


چت اورداپ

نازی شیطون ١٧ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با sina525
sina525 از خراسان رضوی ١٧ دي ٩۶


چت اورداپ

نازی شیطون ١٧ دي ٩۶

شک نکن زبون خانومه

عضو چت اورداپ