شبکه اجتماعی دانشجویان پرستاری در خراسان جنوبی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ١٣ مرداد ٩٩


چت اورداپ

چمن11 ١٣ مرداد ٩٩

دلت اروم یلدای عزیز

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ١٣ مرداد ٩٩


چت اورداپ

پینار ١٣ مرداد ٩٩

maryam p r ١٣ مرداد ٩٩

لیلیوم ١٣ مرداد ٩٩

درسته کسی ک حتی آشوبم باشی فقط با حرف زدن و دلداری دادن دلتو قرص میکنه و آرومت میکنه

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ١٣ مرداد ٩٩


چت اورداپ

مسیح عاشق ١٣ مرداد ٩٩

آدم ها از آنچه که در خاطرتان هست بسیار بی وفاترن.....

امیرپاشا ١٣ مرداد ٩٩

سخت گرفتن زندگی و اطرافیان و رفتارشون ضربه زننده س و اگه واقعا نمیتونی تحل کنی باید ازشون دوری کنی که دوای همه دردهاست دوری

لیلیوم ١٣ مرداد ٩٩

همیشه فاصله مونو حفظ کنیم با دیگران ،زیاد نزدیک ک باشیم ضربه میخوریم

پینار ١٣ مرداد ٩٩

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ١٣ مرداد ٩٩


چت اورداپ

مهسا 29 ١٣ مرداد ٩٩

لیلیوم ١٣ مرداد ٩٩

امیرپاشا ١٣ مرداد ٩٩

پینار ١٣ مرداد ٩٩

فوق العاده است

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با **yalda**
**yalda** از خراسان جنوبی ١١ مرداد ٩٩


چت اورداپ

پینار ١٢ مرداد ٩٩

کوارک ١٢ مرداد ٩٩

*yasamin* ١٢ مرداد ٩٩

خعلی وقته دلتنگ هیشکی نیسم

محمدرضاا ١١ مرداد ٩٩

maryam goli ١١ مرداد ٩٩

یعنی میخوای بمیری ولی نمی میری

محمدرضاا ١١ مرداد ٩٩

دلتنگی یعنی ................................................

عضو قدیمی سایت