شبکه اجتماعی دانشجویان گرافیک در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با امان786
امان786 از تهران ٣٠ خرداد ٩۶


چت اورداپ


وقتی خفتیم همه بیدار شدن
وقتی مردیم همه گی یار شدن
قدرآن شیشه بدانید که هست
نه در آن لحظه که افتاد و شکست
زهرا7890 دیروز

قدر آن شیشه بدانید که هست ...

الناز33 دیروز

امان786 ٣٠ خرداد ٩۶

همه گلین

امیر 464 ٣٠ خرداد ٩۶

صبا مشهد ٣٠ خرداد ٩۶

کامی سیتی ٣٠ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با امان786
امان786 از تهران ٣٠ خرداد ٩۶


چت اورداپ

گورستان عشق دیروز

خداییش چرا اخه چرا

siina دیروز

الناز33 دیروز

امان786 ٣٠ خرداد ٩۶

خدا خیرت بده امیر اپامه

امیر 464 ٣٠ خرداد ٩۶

من امروز بخاطرت میخورم غصه نخوری

آپامه جان ٣٠ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با امان786
امان786 از تهران ٣٠ خرداد ٩۶

‏يکى مسيج داده بود که کارت دارم ميشه ببينيمت؟
گفتم چيکار دارى؟

گفت امرجنسيه.

درجا بلاکش کردم و فرار
عضو چت اورداپ
چت کردن با امان786
امان786 از تهران ٢٨ خرداد ٩۶


چت اورداپ


این کلمه همسر چقدر زیباست
همسر یعنی : هم نگاه، هم فکر، هم زبان ،هم نفس....
avin r ٢٨ خرداد ٩۶

grand mother ٢٨ خرداد ٩۶

نی نی اون وسط رو ببین چه بامزه

عضو چت اورداپ
چت کردن با امان786
امان786 از تهران ٢٨ خرداد ٩۶
سه کلمه برای من خیلی جالب است و زیبا
همسایه ،همسر،همشیره
همسایه :مثل سایه بامن یا سایه من کمک کننده من .
همسر:هم نگاه هم فکر هم زبان هم نفس هم شنو من.
همشیره : همشیر از شیر که من خوردم تو خوردی و کسی که من را بزرگ کرده تو را هم بزرگ کره.
(امان)
avin r ٢٨ خرداد ٩۶

grand mother ٢٨ خرداد ٩۶

الناز33 ٢٨ خرداد ٩۶

sayna78 ٢٨ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ