شبکه اجتماعی دانشجویان گرافیک در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با الیکا55
الیکا55 از تهران ۴ دي ٩٧
ما مناسب ترین آدمهای ممکن بودیم
برایِ هم
که توی نامناسب ترین زمانِ ممکن
برخوردیم به هم ...
تو خسته بودی
از زخم هایِ روی تنت ،
من خسته از مرهم گذاشتن
روی تنِ زخمیِ آدمها
و نماندنشان ...


چت اورداپ

محمد متين دیروز

به من گفتند : کاري کنم او عاشق شود .. مي بايست کاري مي کردم که او بخندد ... اما ميداني : هر بار که او مي خندد ، کسي که عاشق مي شود ... خود منم ..

عضو چت اورداپ
چت کردن با الیکا55
الیکا55 از تهران ١٨ دي ٩٧


چت اورداپ


دل را
نگاه گرم تو
دیوانه میکند !
علی شاهکار دیروز

محمد متين دیروز

گاهي گرماي يک (( دوستت دارم )) ميتواند روي تمام لباس هاي گرم را کم کند

admin ١٨ دي ٩٧

الناز33 ١٨ دي ٩٧

آقای شماره1 ١٨ دي ٩٧

alireza20012 ١٨ دي ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با ارمغان بانو
ارمغان بانو از تهران ١٠ دي ٩٧
سلام دوستان کسی برنامه تگرام رو روکامپیوترش داره.اگی کسی داره میخام برام ایمیلش کنه.
رضا210 ٢۵ دي ٩٧

من ندارم . ولی اگه برنامه موش و گربه بخوای دارم . اینقده خشه که نگو

بهناام ١٠ دي ٩٧

دانلودش کن خب

عضو چت اورداپ
چت کردن با الیکا55
الیکا55 از تهران ۴ دي ٩٧
عشق یعنی
اینکه ما باور کنیم
یک دلِ دیگر
ارادتمندِ ماست ...


چت اورداپ

لیلیوم ٢٠ دي ٩٧

الهی همیشه دلتون شاد .عشقتون پایدار

سامان اندی ٢٠ دي ٩٧

عشق یعنی این نشد دیگری.... چیزیه که یه عمره دیدیم از....

الیکا55 ۴ دي ٩٧

[محمد متین عزیزم

محمد متين ۴ دي ٩٧

عشق يعني من دوستت دارم اليکا

یاسمین79 ۴ دي ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با الیکا55
الیکا55 از تهران ١ دي ٩٧
مرا کم دوست داشته باش ،
اما هميشه دوست داشته باش ...
عشقی که گرم و شديد است ،
زود می سوزد و خاموش می شود !
اگر مرا بسيار دوست بداری ،
شايد اين حسِ تو صادقانه نباشد !
کمتر دوستم بدار ،
تا ناگهان عشقت به پايان نرسد !
من به کم هم قانعم ...
اگر عشقِ تو اندک و کم اما صادقانه باشد ،
من راضی ترم ...
بگو تا زمانی که زنده ای دوستم داری
و من نيز تمامِ عشق خود را به تو پيشکش می کنم ...
و تا زمانی که زندگی باقی است ،
هرگز تو را فريب نمی دهم ...
مرا کم دوست داشته باش
اما هميشه دوست داشته باش ...
چت اورداپ

محمد متين ١٩ دي ٩٧

صباااا ١۶ دي ٩٧

alireza20012 ١۶ دي ٩٧

مرا کم به دردم نميخوره بايد زياد دوست داشته باشي

**پسرکوهستان** ١۶ دي ٩٧

مرا کم ولی همیشه دوست داشته باش

maryam p r ١۶ دي ٩٧

سارا 890 ١ دي ٩٧

عضو چت اورداپ