شبکه اجتماعی دانشجویان گرافیک در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با buffoon
buffoon از تهران ١۵ مهر ٩٨
عشق پرنده‌ای است
که در آسوده دلی میخواند.
پرنده عشق در قفس میمیرد.
پرنده عشق به پرواز آزادانه در آبی آسمان زنده است.
لزومی ندارد پاهای عشق را زنجیر کنی تا همیشه از آنِ تو باشد.
پرنده‌ی در زنجیر اصلا پرنده نیست
موجودی بدبخت است.
چنار ١۵ مهر ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با buffoon
buffoon از تهران ١۵ مهر ٩٨
بعضیا هم هستن اینقد ماهن که می خوای هی نگاشون کنی
چیه؟ چرا زل زدی به من؟
حسن1344 ١۵ مهر ٩٨

buffoon ١۵ مهر ٩٨

asal24 ١۵ مهر ٩٨

گل

عضو چت اورداپ