شبکه اجتماعی دانشجویان گرافیک در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با امان786
امان786 از تهران ٣ مرداد ٩۶


چت اورداپ

باران099 ۴ مرداد ٩۶

الناز33 ۴ مرداد ٩۶

والا مسئله مهمیه

امان786 ۴ مرداد ٩۶

اینو دیگ نمیدانم

الناز33 ۴ مرداد ٩۶

نکنه ی وقت بپره گلوش و خفه بشه

♥خانوم گل♥ ٣ مرداد ٩۶

مریم80 ٣ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با امان786
امان786 از تهران ۴ مرداد ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با امان786
امان786 از تهران ٣ مرداد ٩۶


چت اورداپ

پس نگاه کن
امان786 ۴ مرداد ٩۶

♥خانوم گل♥ ٣ مرداد ٩۶

مسخره

امان786 ٣ مرداد ٩۶

مسخره؟؟؟ یا خنده اور

♥خانوم گل♥ ٣ مرداد ٩۶

چه مسخره

عضو چت اورداپ
چت کردن با امان786
امان786 از تهران ١٩ تير ٩۶


چت اورداپ

آوااااای بهار ١٩ تير ٩۶

توبچگی کارادما درسته

لیانا1727 ١٩ تير ٩۶

امان786 ١٩ تير ٩۶

باران099 ١٩ تير ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با امان786
امان786 از تهران ٢٨ خرداد ٩۶


چت اورداپ


این کلمه همسر چقدر زیباست
همسر یعنی : هم نگاه، هم فکر، هم زبان ،هم نفس....
مریدا ١١ تير ٩۶

ارسی ازاین تصویر هیچی نفهمیدمم

7833 ١١ تير ٩۶

چت اورداپ

اینا اینجوری خابیدن؟

الناز33 ١١ تير ٩۶

avin r ٢٨ خرداد ٩۶

grand mother ٢٨ خرداد ٩۶

نی نی اون وسط رو ببین چه بامزه

عضو چت اورداپ