شبکه اجتماعی دانشجویان کشاورزی در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با رها202020
رها202020 از تهران ١٧ تير ٩۶
سلام بچه ها
نفس6 ١٧ تير ٩۶

سلام به رها خانوم گل گلاب

حدیث ناناز ١٧ تير ٩۶

جبات گریه نداره سلام کن عمویی

اژده ها ١٧ تير ٩۶

چشم سلامم رو س میگیرم

حدیث ناناز ١٧ تير ٩۶

جبات تو نمیخواد سلام کنی رها میترسه

اژده ها ١٧ تير ٩۶

علیک سلام

حدیث ناناز ١٧ تير ٩۶

و علیکم السلام

عضو چت اورداپ