شبکه اجتماعی دانشجویان کشاورزی در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با رها202020
رها202020 از تهران ٢٢ مهر ٩۶
امروز قراره چندتا لعنت بفرستیم وبه هم یاد بدیم ویادمون بمونه که دل به ادمایی ندیم که احساسمون زیر پاشون له کنن
لعنت به عشقایی که تظاهره
لعنت به اونایی که عشق با هوس اشتبا میگیرن
لعنت به اونایی که به چشمات نگا میکنن ودم دوست داشتن میزنن ولحظه ای نگذشته خوشیاتو تبدیل به جهنم میکنن
...........
........
....
..
عضو چت اورداپ