شبکه اجتماعی دانشجویان نقشه کشی در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با علی عبادی12
علی عبادی12 از تهران ٢١ مرداد ٩۶


چت اورداپ

سلامممممممممممممممممممم
باران099 ٢١ مرداد ٩۶

سلام..

احسان وروجک ٢١ مرداد ٩۶

سلاام

الناز33 ٢١ مرداد ٩۶

سلام بر علی

عضو چت اورداپ