شبکه اجتماعی دانشجویان نقشه کشی در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با خاصم20
خاصم20 از تهران ٢٧ تير ٩٧


چت اورداپ

من یزدان ٢٧ تير ٩٧

احسنت

عضو چت اورداپ
چت کردن با خاصم20
خاصم20 از تهران ٢٧ تير ٩٧


چت اورداپ

دوست دارم ای روزی رسان بی منت .ای خالق جهان هستی
عضو چت اورداپ
چت کردن با خاصم20
خاصم20 از تهران ٢٧ تير ٩٧
چایت را بنوش فکر فردا مکن .از گندوم زارع من تو مشتی کاه میماند برای باد ها


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با خاصم20
خاصم20 از تهران ٢۶ تير ٩٧
عجب اشفته بازاریست
amin333 ٢۶ تير ٩٧

محمدرضاا ٢۶ تير ٩٧

عضو چت اورداپ