شبکه اجتماعی دانشجویان نقاشی در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با شقایق210
شقایق210 از تهران ٩ شهريور ٩۶
کسی که به خودش دروغ می‌گوید
و به دروغ خودش گوش می‌دهد،
کارش به جایی خواهدرسید
که هیچ حقیقتی را
نه از خودش
و نه از دیگران
تشخیص نخواهد داد.

"داستایوفسکی"
الناز33 ٩ شهريور ٩۶

شبیه هیچکس ٩ شهريور ٩۶

دروغ در رود به زنجیره ای از دروغها برای تایید دروغ اول است

♥وحید♥ ٩ شهريور ٩۶

reza 7 ٩ شهريور ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با شقایق210
شقایق210 از تهران ٩ شهريور ٩۶
تبسم را نه میتوانیم بخریم
نه میتوانیم قرض کنیم
فقط میتوانیم" هدیه "دهیم
میسپارمتان به لبخندها
لبخنـــــد بزنید "دوستان خوب من"
زندگیتون پر از لبخند عشق
الناز33 ٩ شهريور ٩۶

همچنین

♥وحید♥ ٩ شهريور ٩۶

me toooooooooooo

مسعود35 ٩ شهريور ٩۶

آمیییییین

maryam p r ٩ شهريور ٩۶

ممنون شقایق جان به همچنین

عضو چت اورداپ
چت کردن با شقایق210
شقایق210 از تهران ٩ شهريور ٩۶
عضو چت اورداپ