شبکه اجتماعی دانشجویان نفت در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با آرش1396
آرش1396 از تهران ١٨ فروردين ٩۶


چت اورداپ


چت اورداپ


چت اورداپ


چت اورداپ


چت اورداپ

nazliiii21 ١٨ فروردين ٩۶

چرا اینهمه

عضو چت اورداپ