شبکه اجتماعی دانشجویان مدیریت در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با garshasp
garshasp از تهران ١٠ فروردين ٩۶
تو این چند سال نبودنم در میادین؛ اورداپ چقدر عوض شده!!


چت اورداپ

عضو چت اورداپ