شبکه اجتماعی دانشجویان مدد کاری در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با یاشار33
یاشار33 از تهران ١٢ اسفند ٩۵


چت اورداپ


سرانجام روزی به حکمت همه اتفاقات زندگیتان پی خواهید برد

پس فعلا به سردر گمی ها بخندید

از میان اشکها لبخند بزنید

و همواره به خودتان یادآوری کنید که پشت هر حادثه ای دلیلی نهفته است.
باران099 ٩ ارديبهشت ٩۶

باریک

ارفین ١٢ اسفند ٩۵

ول کن حکمت حکمت گوشمون پره از این حرفا من از گشنگی بمیررم بعد یه روز حکمتشو میبینم؟؟؟؟؟؟؟ یکم منطق هم خوب چیزیه عقلایی فکر کردن

مریم چالوس ١٢ اسفند ٩۵

الناز33 ١٢ اسفند ٩۵

امیر 464 ١٢ اسفند ٩۵

کاملا موافقم همیشه لبخند بزنیم

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاشار33
یاشار33 از تهران ١٢ اسفند ٩۵


چت اورداپ

بانوی دی ٩ ارديبهشت ٩۶

باران099 ٩ ارديبهشت ٩۶

بزن دستو باریک الله

الناز33 ٩ ارديبهشت ٩۶

avahasti ١٢ اسفند ٩۵

پویا 15 ١٢ اسفند ٩۵

مهسا77 ١٢ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاشار33
یاشار33 از تهران ١٢ اسفند ٩۵


چت اورداپ


امید را از نجاری آموختم که...

مغازه اش آتش گرفت و...

زغال فروشی باز کرد

avahasti ١٢ اسفند ٩۵

amin333 ١٢ اسفند ٩۵

sajed69 ١٢ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاشار33
یاشار33 از تهران ١٢ اسفند ٩۵


گِله ها را بگذار

ناله ها را بس کن

روزگار گوش ندارد که تو هی شِکوه کنی

زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگِ تو را ...

فرصتی نیست که صرف گله و ناله شود

تا بجنبیم تمام است تمام

تابستان را دیدی که به برهم زدن چشم گذشت....

یا همین سال جدید

بازکم مانده به عید

این شتاب عمر است ...

من و تو باورمان نیست که نیست!!

الناز33 ١٢ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاشار33
یاشار33 از تهران ١٢ اسفند ٩۵


چت اورداپ

الناز33 ١٢ اسفند ٩۵

sajed69 ١٢ اسفند ٩۵

عابد111 ١٢ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ