شبکه اجتماعی دانشجویان مخابرات در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران ١٣ ساعت قبل


چت اورداپدستم را بگیر که مرا جرات عُبور از این پل به تنهایی نیست
دستانت برایم حکم زنجیری محکم را دارد

# اژده ها
yeganam ۵ ساعت قبل

علی شاهکار ١٣ ساعت قبل

الناز33 ١٣ ساعت قبل

آدمی بودن غم انگیز است، وقتی هوایِ آسمان به سرت بزند و بال نداشته باشی...

بهاره777 ١٣ ساعت قبل

عشق آنجاست که به جایِ نوشتنِ احساسَت آرام درِ گوشش بگویی ، دوستت دارم

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران ١۴ ساعت قبل


چت اورداپداشتم فصل ها را می شُماردم ---> تابستان و پاییز و زمستان و بهار
هرچه شمُردم یکی کم بود
---> فصل با تو بودن را یادشان رفته جز فصل ها حساب کنند

# اژده ها
علی شاهکار ١٣ ساعت قبل

بهاره777 ١٣ ساعت قبل

خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو به دو نقش و به دو صورت به یکی جان من و تو

الناز33 ١٣ ساعت قبل

yeganam ١٣ ساعت قبل

باز عکس دخمل گذاشتی اژدر

دژئاگر ١٣ ساعت قبل

متنت یه طرف شکلکای شاکیت ی طرف

بهاره777 ١٣ ساعت قبل

کـاش این شِـعرتـو رایـادِکَـسی بِـندازَد. یادِمـَـردی کِه شُدی باعثِ شاعرشُدنش.. اعتراف_تلخ_خواهی_دوستت_دارم_هنوز

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران دیروز


چت اورداپمن تو را می خوانم --- تو مرا می خوانی
بی سوادی هم عالمی دارد

هرچه هست نمی دانم چیست فقط این را می دانم
تو عاشقی را یادم دادی

# اژده ها
نعمه ٢٣ ساعت قبل

بهمنی 35 دیروز

الناز33 دیروز

خدایا اگه قسمت کسی نیستیم ..سر راهمون نذارش

بهاره777 دیروز

نگاهش را تماشا کن اگر فهمید حاشا کن!

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران ٢٨ مرداد ٩٧


چت اورداپآمدی و در دلم آشوبی به پا کرده ای
انقلاب است یا کودتا نمی دانم

نکند کَمر هِمَت به بَر اندازی احساس من گُماشته ای

# اژده ها
yeganam ٢٩ مرداد ٩٧

th78 ٢٩ مرداد ٩٧

بچه از دست رفت اصن از ی مدت ب بعد فقط پستای عاشقی میزاره جلبک

جواطی ٢٨ مرداد ٩٧

بلا نبرده

طرلان بانوی شیک ٢٨ مرداد ٩٧

چ خوشگله دختره

پینار ٢٨ مرداد ٩٧

ان شاءالله هر چی خیر پیش بیاد...

شیانا ٢٨ مرداد ٩٧

امدی و در دلم اشوبی به پا کرده ای ☘☘☘

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران ٢٨ مرداد ٩٧


چت اورداپز دست دیده و دل هر دو فریاد
که هرچه دیده بیند دل کُند یاد

هر چه خواستم در وَصف تو گویم دیدم که لایق بیشتر از آنی
پس خَموُش ماندم و تو را نظاره کردم، جانم
لیلیوم ٢٩ مرداد ٩٧

th78 ٢٩ مرداد ٩٧

جواطی من میگم تو عاشق قبول نمیکنی کپک

sattar ٢٨ مرداد ٩٧

تا عید قربان گر طاقت آری ای بالا بلند...چونان گوسپندت قربانی کنیم و کل اهل وادی را جگر و کله پاچه میهمانی کنیم...ازیرا که دهانهامان را سرویس بکردی زین عخش خیالیت ای نامراد....

الناز33 ٢٨ مرداد ٩٧

بهاره777 ٢٨ مرداد ٩٧

هر دو جا مانده ایم؛ تو در دلِ من، من در دلِ تو... ،،عشق ،،من ،،تو ،،دل

عضو طلایی اورداپ