شبکه اجتماعی دانشجویان فیزیوتراپی در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با nilofar100
nilofar100 از تهران ٩ آبان ٩۶

آفتابا چه خبر؟
این همه راه آمده‌ای
که به این خاک غریبی برسی؟
ارغوانم را دیدی سر راه؟
مثل من پیر شده ست؟
چه به او گفتی؟ او با تو چه گفت؟
نه، چرا می‌پرسم
ارغوان خاموش است
دیرگاهی ست که او خاموش است
آشنایان زبانش همه رفته ند
ارغوان ویران است
هر دومان ویرانیم.
سلیمان26 ٢٩ دي ٩۶

آبادت میکنم

لیدا30 ١۶ دي ٩۶

پویا17 ١۶ دي ٩۶

behnam8 ١۶ دي ٩۶

آشناا ٩ آبان ٩۶

♥وحید♥ ٩ آبان ٩۶

نیلوفرا مرحبا

عضو چت اورداپ