شبکه اجتماعی دانشجویان عمران در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با نفس 7575
نفس 7575 از تهران ٧ مرداد ٩۶
تو مثل نان بودی ولی افسوس ڪه بر سفره ی دل ... ننشستی !!! #کوروش_نامی
عضو چت اورداپ
چت کردن با نفس 7575
نفس 7575 از تهران ٧ مرداد ٩۶


چت اورداپ


حال دلت که خوب باشد... همه دنیا به نظرت زیباست. حال دلت که خوب باشد... حتی می‌شوی هم‌بازی بچه‌ها... و چقدر لذت دارد، که آدم حال دلش خوب باشد. #حال_دلتون_همیشه_خوب
عضو چت اورداپ