شبکه اجتماعی دانشجویان صنایع در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با مسیح عاشق
مسیح عاشق از تهران ١٩ ساعت قبل


چت اورداپ

مهرداد994 ١٨ ساعت قبل

maryam p r ١٨ ساعت قبل

آخی کی دلش اومت دل تورو بشکونه اخه

مهسا 29 ١٨ ساعت قبل

عخی...نفرین نکن

لیلیوم ١٩ ساعت قبل

خدا نکنه

آشناا ١٩ ساعت قبل

parnya ١٩ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با مسیح عاشق
مسیح عاشق از تهران ٣ دي ٩٨
ناگهان در کوچه دیدم بی وفای خویش را
باز گم کردم ز شادی دست و پای خویش را
گفته بودم بعد ازین باید فراموشش کنم
دیدمش وز یاد بردم گفته های خویش را


چت اورداپ

لیلیوم ١٧ بهمن ٩٨

*ارش* ۴ دي ٩٨

ستاره ss ۴ دي ٩٨

هیچی همش غم...

مریسا7 ٣ دي ٩٨

اره باباشوخی کردم کارخوبی کردی

مسیح عاشق ٣ دي ٩٨

سحر

سحر1992 ٣ دي ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با مسیح عاشق
مسیح عاشق از تهران ٢۴ آذر ٩٨


چت اورداپ


لیلیوم ٨ بهمن ٩٨

ستاره ss ٢ دي ٩٨

مسیح عاشق ٢٨ آذر ٩٨

الناز سحر سنسیتیو98 عسل قره داغ

قره داغ ٢٨ آذر ٩٨

احتمالا که شبی مثل من عاشق بشوی از غمش مثل دلم عابر باران بشوی دلت شاد

asal ٢٨ آذر ٩٨

sensitive98 ٢۴ آذر ٩٨

اری شده بدجور شده ....از شدت حزن ..گریه بر شانه ی بالش کنی و خواب شوی ... دلت بی غم

عضو چت اورداپ
چت کردن با مسیح عاشق
مسیح عاشق از تهران ۴ آذر ٩٨


چت اورداپ


آرایشگاه دوست خوب و عزیزم جواد
ستاره ss ٢ دي ٩٨

فقط دسته گل کم داری مسیح

مسیح عاشق ١ دي ٩٨

فدات داداش زئوس گلم

زئووس0831 ٣٠ آذر ٩٨

ماشالا داداش گلم جنتلمن

eissa0098 ١٠ آذر ٩٨

مسیح عاشق ۶ آذر ٩٨

آره فروغ بگم بیاد خواستگاریت؟

فروغ 0912 ۵ آذر ٩٨

اونی ک ایستاده جوادع؟ بنظر ادم خوبی میاد

عضو چت اورداپ
چت کردن با مسیح عاشق
مسیح عاشق از تهران ٢٩ آذر ٩٨


چت اورداپ


سحر1992 ٣٠ آذر ٩٨

maryampr ٢٩ آذر ٩٨

man-utd ٢٩ آذر ٩٨

عضو چت اورداپ