شبکه اجتماعی دانشجویان شیمی در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با پریماه22
پریماه22 از تهران ٩ اسفند ٩۶


چت اورداپ

nafas 6 ۴ فروردين ٩٧

وحیدزززز

maryam p r ۴ فروردين ٩٧

گل

احسان وروجک ۴ فروردين ٩٧

افران

شایان 123 ۴ فروردين ٩٧

vahids

vahids ۴ فروردين ٩٧

پس عاشق نشدی که این حرفو میزنی ...

صبا مشهد ٩ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پریماه22
پریماه22 از تهران ٩ اسفند ٩۶


چت اورداپ

رهااااا18 ٩ اسفند ٩۶

لایک عزیزم

سحر8074 ٩ اسفند ٩۶

لایککککککککککک

رایکا ٩ اسفند ٩۶

پولک ٩ اسفند ٩۶

صبا مشهد ٩ اسفند ٩۶

تای امو ٩ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پریماه22
پریماه22 از تهران ٩ اسفند ٩۶


چت اورداپ

تای امو ٩ اسفند ٩۶

نیما کلک ٩ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پریماه22
پریماه22 از تهران ٩ اسفند ٩۶


چت اورداپ

نیما کلک ٩ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ