شبکه اجتماعی دانشجویان ساخت و تولید در تهران

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته ساخت و تولید

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با *شاه امید*
*شاه امید* از تهران ١١ ارديبهشت ٩٧

صباااا ۴ تير ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با *شاه امید*
*شاه امید* از تهران ٢٩ ارديبهشت ٩٧


چت اورداپ

صباااا ۴ تير ٩٧

پولک ٢٩ ارديبهشت ٩٧

**abdolla** ٢٩ ارديبهشت ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با *شاه امید*
*شاه امید* از تهران ٢١ ارديبهشت ٩٧
توت فرنگی2 ٢٣ ارديبهشت ٩٧

بفرما توت فرنگی

عضو چت اورداپ