شبکه اجتماعی دانشجویان زمین شناسی در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با مقدسی مهران
مقدسی مهران از تهران ٢۴ شهريور ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با مقدسی مهران
مقدسی مهران از تهران ٢۴ شهريور ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با مقدسی مهران
مقدسی مهران از تهران ٢۴ شهريور ٩۶


چت اورداپ

شبیه هیچکس ٢۴ شهريور ٩۶

آره همین جوونای رشید ما رو تا اوج پیشرفتها خواهند برد

عضو چت اورداپ
چت کردن با مقدسی مهران
مقدسی مهران از تهران ٢۴ شهريور ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با مقدسی مهران
مقدسی مهران از تهران ٢۴ شهريور ٩۶


چت اورداپ

الناز33 ٢۴ شهريور ٩۶

خدایا هواشو داشته باش.. دلم براش تنگ شده

said68 ٢۴ شهريور ٩۶

خنده داره مگه

سارا7456 ٢۴ شهريور ٩۶

خخخخخخخخخخخخخخخخ

عضو چت اورداپ