شبکه اجتماعی دانشجویان روانشناسی در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با **ستاره**
**ستاره** از تهران ١۴ آبان ٩٨
جانِ من
زندگی زیباست
یعنی
درست از همان لحظه‌ای که
تو
تمام زندگی‌ام شدی
parnya ١۶ ساعت قبل

مامان ستاره

لیلیوم ١٧ ساعت قبل

آیت ٢٨ آذر ٩٨

maryam p r ٢٠ آذر ٩٨

مهسا 29 ٢٠ آذر ٩٨

maryam.mir ٢٠ آذر ٩٨

پایدار و خوشبخت

عضو قدیمی سایت