شبکه اجتماعی دانشجویان روانشناسی در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با **ستاره**
**ستاره** از تهران ١۴ آبان ٩٨
جانِ من
زندگی زیباست
یعنی
درست از همان لحظه‌ای که
تو
تمام زندگی‌ام شدی
مهسا 29 ۴ شهريور ٩٩

تولدت مبارک

maryam p r ۴ شهريور ٩٩

تولدت مبارک

**پسرکوهستان** ۴ شهريور ٩٩

تولدت مبارک

parnya ١۴ تير ٩٩

مبارکه مامان ستاره

مهسا 29 ١۴ تير ٩٩

پینار ٩ تير ٩٩

عضو قدیمی سایت