شبکه اجتماعی دانشجویان روانشناسی در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با **ستاره**
**ستاره** از تهران ١۴ آبان ٩٨
جانِ من
زندگی زیباست
یعنی
درست از همان لحظه‌ای که
تو
تمام زندگی‌ام شدی
موقت ١۵ آبان ٩٨

abedi ١۵ آبان ٩٨

پایدار

ساقه طلایی ١۵ آبان ٩٨

**ستاره** ١۵ آبان ٩٨

ممنون عزیزان

امیدکیانی ١۵ آبان ٩٨

عالی

پینار ١۴ آبان ٩٨

ان شاءالله خوشبخت بشید

عضو قدیمی سایت