شبکه اجتماعی دانشجویان روانشناسی در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با **ستاره**
**ستاره** از تهران ١٣ دي ٩٧
همیشه هم دنیا بد نیست!
گاهی یک نفر
با نفس هایش
با نگاهش
با کلامش
با وجودش
با بودنش
بهشتی می سازد از این دنیا برایت
که دیگر بدون او، بهشت واقعی را هم نمی خواهی..
کامیاب ٢۴ اسفند ٩٧

هر چی فک میکنم به نتیجه نمیرسم...تاریخش جالبه درجریانی که..

yasi banoo ٢٨ دي ٩٧

*زهرا* ٢٨ دي ٩٧

صباااا ٢٧ دي ٩٧

ارفین ٢٧ دي ٩٧

بله درسته

آیت ٢٧ دي ٩٧

عضو قدیمی سایت