شبکه اجتماعی دانشجویان حقوق در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با حمیدرضاخان
حمیدرضاخان از تهران ٩ خرداد ٩٧
اصن من هیچی نمیگم
به نظر خودتون پسری که کنار اسم تلگرامش قلب و گل صورتی میزاره چیه؟
خانم گل1 ٢٣ شهريور ٩٧

خودت بوگو

asal24 ٢٣ شهريور ٩٧

خب شاید علاقه داره

عابد111 ٢٣ شهريور ٩٧

هم جنس بازه خخخخ

فاطمه123 ٢٣ شهريور ٩٧

کوارک ٢٣ شهريور ٩٧

دل داره دیه

الناز33 ٢٠ مرداد ٩٧

عضو چت اورداپ