شبکه اجتماعی دانشجویان حسابداری در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٢۶ شهريور ٩٧
کاش سهراب اینگونه میگفت:
آب را گل نکنید . . .!
شاید از دور علمدار حسین (ع)
مشک طفلان بر دوش،
زخم و خون بر اندام،
می رسد تا که از این آب روان،
پر کند مشک تهی، ببرد جرعه آبی برساند به حرم،
تا علی اصغر (ع) بی شیر رباب (س)
نفسش تازه شود و بخوابد آرام . . .!

آب را گل نکنید . . . . !
#السلام_علیک_یااباعبدالله_حسیـن

دلتنگ ٢۶ شهريور ٩٧

سلام بر یاران حسین ع

avahasti ٢۶ شهريور ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٢٣ شهريور ٩٧


چت اورداپاین ماییم که انتخاب می کنیم حال و روزمان چطور باشد ،
تاریخ و شرایط ، بهانه است ...
آدم هایِ قوی و با اراده ؛
همه چیز را تحتِ کنترل دارند .
آن ها هرگز دنبالِ مقصر نمی گردند !
چون خودشان ، همه کاره اند ،
چون به اوضاع ، فرصتِ خراب شدن نمی دهند .
آوای بهار ٢٣ شهريور ٩٧

تصویر

دژئاگر ٢٣ شهريور ٩٧

خوب بود

hana110 ٢٣ شهريور ٩٧

اره خب

0afshin0 ٢٣ شهريور ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٢٣ شهريور ٩٧

مغرﻭﺭ ﻧﺒﺎﺵ...
ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ...
ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ،
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ، ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ!
ﺷﺮﺍﯾﻂﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ!!
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ...
ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺍﻣﺎ زﻣﺎﻥ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺍﺳﺖ
ﯾﮏ ﺩﺭﺧﺖ،
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ
ﺍﻣﺎ
ﻭﻗﺘﯽ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺑﺮﺳﺪ
ﯾﮏ ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭﺧﺖ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﺪ...!!
desperado ٢٣ شهريور ٩٧

0afshin0 ٢٣ شهريور ٩٧

احسنت

yeganam ٢٣ شهريور ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٢١ شهريور ٩٧


چت اورداپدل پر از شوق رهايي‌ست ولي ممکن نيست
به زبان آورم آن را که تمنا دارم
چيستم؟!

خاطره‌ي زخم فراموش شده
لب اگر باز کنم با تو سخن‌ها دارم...
desperado ٢١ شهريور ٩٧

♥وحید♥ ٢١ شهريور ٩٧

اره میهمان حس ناسیونالیسمی به ادم دست میده

میهمان 123 ٢١ شهريور ٩٧

شعر حس جالبی داره

آدامس خرسی ٢١ شهريور ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٩ شهريور ٩٧


چت اورداپنباید خالی بمانند این دست ها
راستش را بخواهی
دلم هوای دستی را کرده
وسیع مثل دشت
گرم مثل خورشید
محکم مثل سایه ها . . .

که باشد
و بشود به اعتبارشان جنگید
آه دورترها
یک نفر دست هایش را تکان میدهد
شاید تو باشی
شاید تو باشی
شاید تو باشی . . .
alireza20012 ١٩ شهريور ٩٧

اين که همش شد شايد ...

لیلیوم ١٩ شهريور ٩٧

شاید

طوفان4444 ١٩ شهريور ٩٧

b.a.h.ar ١٩ شهريور ٩٧

ممنون دوستان

محمدرضاا ١٨ شهريور ٩٧

yeganam ٩ شهريور ٩٧

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم تهران