شبکه اجتماعی دانشجویان حسابداری در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٢۶ خرداد ٩٩


چت اورداپآدمهاى حسود مثل درد بى درمانند
هر جا که باشند
بدبختى شان را هوار مى کشند
مثل کلاغ قار قار مى کنند و
ذهن فاحشه دارند
مواظب اين گندابها باشيد
احساستان را
با عقده هايشان لگدمال نکنند
عاقبت آنها
در بيهودگى حسادتهاى هرز مى ميرند
لیلیوم ٢ مرداد ٩٩

بله

b.a.h.ar ٢ مرداد ٩٩

ممنون دوستان

ava2016 ٢۶ خرداد ٩٩

omid619 ٢۶ خرداد ٩٩

امیرپاشا ٢۶ خرداد ٩٩

دقیقا

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٩ تير ٩٩


چت اورداپ
عاشقی پیداست از زاری دل

نیست بیماری چو بیماری دل

علت عاشق ز علت ها جداست

عشق اسطرلاب اسرار خداست

عاشقی گر زین سروگر زان سراست

عاقبت ما را بدان شه رهبر است

هر چه گویم عشق را شرح و بیان

چون به عشق آیم خجل باشم از آن

گر چه گفت این زبان روشنگر است

لیک عشق بی زبان روشن تر است

چون قلم اندر نوشتن می شتافت

چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت

عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت

آفتاب آمد دلیل آفتاب

گر دلیلت باید از وی رو متاب

از وی ار سایه نشانی می دهد

شمس هر دم نور جانی می دهد

من چه گویم یک رگم هشیار نیست

شرح آن یاری که او را یار نیست

شرح این هجران و این خون جگر

این زمان بگذار تا وقت دگرلیلیوم ٢ مرداد ٩٩

آشناا ٢ مرداد ٩٩

مهسا 29 ٩ تير ٩٩

mahdie ٩ تير ٩٩

رخ بنما

پینار ٩ تير ٩٩

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٢٩ تير ٩٩


چت اورداپ


من از تمام این دنیا

عشق می خواهمُ

مُشتی شعر . . . .

گل های شمعدانی پشت پنجره

و لبخندهای تو . . .

که تکثیر می کند عشق را

به بی نهایت...
mahdie ٢٩ تير ٩٩

یکی بگه این پنجره چطور باز میشه؟مخصوصا اون بالایی

b.a.h.ar ٢٩ تير ٩٩

ممنون دوستان

رها413 ٢٩ تير ٩٩

دنیا000001 ٢٩ تير ٩٩

من از تمام این دنیا آسمانی میخواهم آبی و هوایی که در آن پر باشد از عطر نفست همین که باشی برای من کافیست!

maryam p r ٢٩ تير ٩٩

**پسرکوهستان** ٢٩ تير ٩٩

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٢٧ تير ٩٩


چت اورداپ

maryam p r ٢٧ تير ٩٩

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٢ خرداد ٩٩


چت اورداپبعضی مواقع ، درختِ ارتباطتان را هَرس کنید
شاخه های بلا استفاده و دست و پا گیری که فقط وقتِ شما را می گیرند ، قطع کنید
از حذف کردنِ آدم های بی ارزشِ زندگیتان نترسید
باور کنید همه ی آدم ها لیاقتِ ماندن ندارند
همه ی آدم ها شعورِ همنشینی ندارند !
گاهی ، فقط یک نفر ، جایِ هزار نفر را برایتان پر می کند ، تا پیدا شدنِ همان یک نفر ، منتظر بمانید ،
به اصالت و ارزشِ خودتان وفادار باشید و معیارِ ارزشمندی تان را در جوارِ آدم های بلاتکلیف و اشتباه ،خراب نکنید !
اطرافتان را از رابطه های آزار دهنده ، خالی کنید ،
این روزها "آرامش" ،
غنیمتِ کم یابی ست ...
لیلیوم ١٨ تير ٩٩

عضو قدیمی سایت
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم تهران