شبکه اجتماعی دانشجویان حسابداری در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٢۴ اسفند ٩٧


چت اورداپ

ادمها فقط ادمند نه بیشتر و نه کمتر…

اگر کمتر از ان چیزی که هستند نگاهشان کنی انهاراشکسته ای

و اگر بیشتر از ان حسابشان کنی تورا میشکنند

بین این ادمها فقط بایدعاقلانه زندگی کرد نه عاشقانه
علیرضا99 ١ ساعت قبل

**پسرکوهستان** ٢۴ اسفند ٩٧

بیشتر از ان حسابشان کنی تورا میشکنند

نعمه ٢۴ اسفند ٩٧

کاملا درسته

صباااا ٢۴ اسفند ٩٧

چ خوشگل رویایی متن هم زیبا پند آموز

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٢۵ اسفند ٩٧


چت اورداپEl que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en é

good evening
علیرضا99 ١ ساعت قبل

کسی که به خودش اعتماد داره نیاز به اعتقاد بقیه به خودش نداره

هستی1 ٢۵ اسفند ٩٧

چ تصویرقشنگی مرسی بهار جان

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ١۵ فروردين ٩٨


چت اورداپانسان عاقل اول مغزش را بکار می اندازد سپس زبان را و نادان اول میگوید سپس فکر میکند

بهمین سادگی تفاوت بین یک ابله و خردمند قابل تشخیص است ...

احمد شاملو
علیرضا99 ١ ساعت قبل

امام علی (ع) میفرمایند: خوب فکر کردن و بعد حرف زدن، از لغزشها نگاه میدارد.

b.a.h.ar ٢١ فروردين ٩٨

ممنون دوستان عزیزم

مهسا 29 ١٨ فروردين ٩٨

لیلیوم ١٨ فروردين ٩٨

له به.لایک جان دل.لایک عزیز از سفر برگشته لایک بر بهار خوبان

پینار ١۵ فروردين ٩٨

لیدا30 ١۵ فروردين ٩٨

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٢٩ فروردين ٩٨


چت اورداپقانون انتظار میگه منتظر هر چی باشی
وارد زندگیت میشه.
پس دائم با خودت تکرار کن:
من امروز منتظر عالی ترین اتفاق ها هستم...
*زهرا* ١ ساعت قبل

من امشب منتظر عالی ترین اتفاق ها هستم

علیرضا99 ١ ساعت قبل

3پیده ٢٩ فروردين ٩٨

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٢٨ فروردين ٩٨


چت اورداپمی گویند فردا بهتر خواهد شد؛

مگر امروز ،
فردای دیروز نیست؟

ویکتور هوگو
علیرضا99 ١ ساعت قبل

صباااا ٢٨ فروردين ٩٨

الناز33 ٢٨ فروردين ٩٨

بالاخره همون فردای مورد نظر میرسه

دنیا000001 ٢٨ فروردين ٩٨

مهسا 29 ٢٨ فروردين ٩٨

3پیده ٢٨ فروردين ٩٨

عضو قدیمی سایت
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم تهران