شبکه اجتماعی دانشجویان حسابداری در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ١۶ بهمن ٩٨


چت اورداپ

لیلیوم ١۶ بهمن ٩٨

تولدت مبارک عزیزم

maryampr ١۶ بهمن ٩٨

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ١۶ بهمن ٩٨
واقعا برا بعضی از ادمای اینجا متاسفم ک هر چیزیو ب زبون میارن
شماها چرا نمیمیرید من موندم
b.a.h.ar ١۶ بهمن ٩٨

منظور بعضی از اقایون اینجا هس

maryampr ١۶ بهمن ٩٨

چرا ؟ چیشده

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ١۶ بهمن ٩٨


چت اورداپ

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ١۶ بهمن ٩٨


چت اورداپ

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٢٨ دي ٩٨


چت اورداپسکوت کن ؛
بگذار انسان ها تا تا انتهای قضاوت
اشتباهشان نسبت به آنچه هستی برود ...!
بگذار نیت های تو را اشتباه بگیرند ...
خیره نگاهشان کن...
مگر چقدر مهم است درست شناخته شدن در اذهان دیگران ،
وقتی آن ها از درونت بی خبرند !
چه فرقی میکند تو را فرشته خطاب کنند یا شیطان ؛
اگر این دنیا غریب است
تو آشنا بمون ...
تو پای خوبی هایت بمان ...!
رعد و برق 2000 ١۶ بهمن ٩٨

b.a.h.ar ١۶ بهمن ٩٨

ممنون مرسیییییی

برفین ١۶ بهمن ٩٨

تولدت مبارک عزیزمم

maryampr ١۶ بهمن ٩٨

تولدت مبااارک

maryam p r ٢٨ دي ٩٨

عضو قدیمی سایت
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم تهران