شبکه اجتماعی دانشجویان حسابداری در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٢۴ مهر ٩٩


چت اورداپ

آوای بهار ٢۴ مهر ٩٩

نرقص به هرسازی خواهر

سوگند ٢۴ مهر ٩٩

آشناا ٢۴ مهر ٩٩

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٢٩ تير ٩٩


چت اورداپ


من از تمام این دنیا

عشق می خواهمُ

مُشتی شعر . . . .

گل های شمعدانی پشت پنجره

و لبخندهای تو . . .

که تکثیر می کند عشق را

به بی نهایت...
ava2016 ٢٣ شهريور ٩٩

عالی

رها413 ٢٣ شهريور ٩٩

مریسا7 ٢٣ شهريور ٩٩

تانیا00 ٢٣ شهريور ٩٩

من نمیخواهم

آزادی خواه ٢٣ شهريور ٩٩

مریسا7 ٢١ شهريور ٩٩

عضو قدیمی سایت
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم تهران