شبکه اجتماعی دانشجویان حسابداری در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٢٢ آبان ٩٨


چت اورداپجا نخواهم زد !
خستگی ام را در آغوش خواهم کشید و مصمم تر از همیشه ، ادامه خواهم داد ...
این خاصیتِ من است ؛
که مشکلاتم را شبیه به انگیزه می بینم
و به لطفِ سختی های مسیر ، هر روز قوی تر می شوم !
نه جا می زنم ،
نه کم می آورم ،
می ایستم و ادامه می دهم ...
دوام می آورم و موفق می شوم ...
tannaz19 ٢٢ آبان ٩٨

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٢٠ آبان ٩٨


چت اورداپجنبه محبت نداریم
ظرفیتمان که تکمیل شد
غرورمان سرریزمیشود
و سِیل بی تفاوتیمان
افرادمهربان راغرق میکند!
آرام که گرفتیم
هاج و واج دنبال محبت میگردیم
آدمهای عجیبی هستیم...
b.a.h.ar
b.a.h.ar ٢١ آبان ٩٨

سپاس

melina ٢٠ آبان ٩٨

ساقه طلایی ٢٠ آبان ٩٨

سحر1992 ٢٠ آبان ٩٨

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٢٠ آبان ٩٨


چت اورداپگاهی فقط بیخیال باش ...
وقتی قادر به تغییرِ بعضی چیزها نیستی ؛
روزت را برایِ عذابِ داشتن ها و افسوسِ نداشتن ها خراب نکن !
دنیا همین است ؛
همه ی بادهای آن موافق ،
همه ی اتفاقات آن دلنشین ،
و همه ی روزهای آن خوب نیست !
اینجا گاهی حتی آب هم ، سر بالا می رود ...
پس تعجبی ندارد اگر آدم ها جوری باشند که تو دوست نداری !
گاه گاهی در انتخاب هایت تجدید نظر کن .
فراموش نکن ؛
تو مجاز به انتخابِ آدم هایی ، نه تغییرِ آنها ...

b.a.h.ar
b.a.h.ar ٢١ آبان ٩٨

ممنون دوستان

امیرپاشا ٢١ آبان ٩٨

♥وحید♥ ٢١ آبان ٩٨

girl-kord ٢١ آبان ٩٨

. . . ..............

ساقه طلایی 2 ٢٠ آبان ٩٨

mostafa.h ٢٠ آبان ٩٨

تو مجاز به انتخاب آدمهایی .. نه تغییر آنها...

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ١١ آبان ٩٨


چت اورداپباد ها در پاییز بی رحم تر می وزند
اصلا بعید نیست
آدم ها را
با درخت ها اشتباه بگیرند
زود به خانه برگرد...
زیاد بیرون نمان!
این باد ها
اگر کلاه را ببرند
به فکر بردن سرها می افتند...
امیدکیانی ١١ آبان ٩٨

پینار ١١ آبان ٩٨

girl-kord ١١ آبان ٩٨

.........

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٢٩ مهر ٩٨


چت اورداپمهر ؛
تداعیِ بخشش است و مهربانی ،
تداعیِ روزهایِ روشن و پر التهابِ کودکی ...
پاییز ، از راه می رسد که ثابت کند ؛
گاهی سقوط هم با شکوه است ،
و گاهی رفتن ، بهانه ایست برای بازگشتن .
وقتی شبیهِ برگ های خشکِ پاییز ؛
عاشق و یکرنگ باشی ،
وقتی غرور نداشته باشی ،
وقتی آدم ها را بی بهانه دوست داشته باشی !
پاییز ، عاشق است !
آمده تا مهربانی را تمدید کند ...
تا فرشِ خوشرنگ و با صفایِ خودش را ؛
زیرِ پایِ عابرانِ خسته ی شهر ، پهن کند .
تا بهانه ای باشد ؛
برایِ عاشقانه هایِ بی تکرار و
قدم زدن هایِ جانانه !
سحر1992 ٣٠ مهر ٩٨

tannaz19 ٣٠ مهر ٩٨

mostafa.h ٣٠ مهر ٩٨

برای عاشقانه های بی تکرار و قدم زدن های جانانه ....

چمن11 ٣٠ مهر ٩٨

قشنگ بودتصمیم گرفتم همه ی ماه ها و فصلا رو دوس داشته باشم و ازشون لذت ببرم

مجيد بي باک ٣٠ مهر ٩٨

behrad ٢٩ مهر ٩٨

عضو قدیمی سایت
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم تهران