شبکه اجتماعی دانشجویان جغرافیا در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با alireza20012
alireza20012 از تهران ٧ شهريور ٩۶
آنروز که سقف خانه ها چوبی بود!
گفتارو عمل در همه جا خوبی بود!

امروز بنای خانه ها سنگ شده!
دلها همه با بنا هماهنگ شده!


چت اورداپ

لیلیوم ١٨ شهريور ٩۶

الناز33 ١٨ شهريور ٩۶

الیکا55 ٧ شهريور ٩۶

دلها با بنا هماهنگ شد

**abdolla** ٧ شهريور ٩۶

رضا312 ٧ شهريور ٩۶

آپامه جان ٧ شهريور ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با alireza20012
alireza20012 از تهران ١ شهريور ٩۶
هر کس ساز خودش را
میزند!

اما مهم
شما هستید
که به هر سازی
نرقصید...


چت اورداپ

لیلیوم ١٨ شهريور ٩۶

الناز33 ١٨ شهريور ٩۶

آشناا ۶ شهريور ٩۶

الناز33 ۶ شهريور ٩۶

الیکا55 ۶ شهريور ٩۶

بسیار عالی...

عضو چت اورداپ
چت کردن با alireza20012
alireza20012 از تهران ٧ شهريور ٩۶


چت اورداپ


ﺍﮔﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﺩﺭﯼ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﯼ،
ﻗﻔﻠﺶ ﻧﮑﻦ...

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﯼ،
ﺧُﺮﺩﺵ ﻧﮑﻦ...

ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﯽ
ﺭﻫﺎﯾﺶ ﻧﮑﻦ...
آپامه جان ٧ شهريور ٩۶

رهایش نکن ...

صبا مشهد ٧ شهريور ٩۶

الیکا55 ٧ شهريور ٩۶

عالی......

عضو چت اورداپ
چت کردن با alireza20012
alireza20012 از تهران ٧ شهريور ٩۶
ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺭﻭﺯﯼ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ؛
ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻻ ﺩﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ...
ﻫﻴﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ...
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺟﺰﻋﺸﻖ...
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰﺧﻮﺑﻰ...


چت اورداپ

صبا مشهد ٧ شهريور ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با alireza20012
alireza20012 از تهران ١ شهريور ٩۶
سختی،
انسان ها را سرسخت میکند.

میخ هایی در دیوار محکمتر میمانند،
که ضربات سختتری را تحمل کرده باشند..


چت اورداپ

الیکا55 ۶ شهريور ٩۶

سختی ها انسان رو سر سخت میکند و گاهی لجباز

maryam p r ١ شهريور ٩۶

آزاده هستم ١ شهريور ٩۶

parnya ١ شهريور ٩۶

پینار ١ شهريور ٩۶

پسرک معتاد ١ شهريور ٩۶

دوست واقعی مثه میخ روی دیوار میمونه/حتی اگرم خودش نباشه جاش هست.............

عضو چت اورداپ