شبکه اجتماعی دانشجویان جغرافیا در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با alireza20012
alireza20012 از تهران ٢٢ ساعت قبل
سختی،
انسان ها را سرسخت میکند.

میخ هایی در دیوار محکمتر میمانند،
که ضربات سختتری را تحمل کرده باشند..


چت اورداپ

maryam p r ١٧ ساعت قبل

آزاده هستم ١٧ ساعت قبل

parnya ١٧ ساعت قبل

پینار ١٧ ساعت قبل

پسرک معتاد ٢٠ ساعت قبل

دوست واقعی مثه میخ روی دیوار میمونه/حتی اگرم خودش نباشه جاش هست.............

مریم80 ٢١ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با alireza20012
alireza20012 از تهران ٢٢ ساعت قبل
"رام" باش،
ولی "شیرِ رام" باش!
"موشِ رام" که باشی،
هر وقت هر کس میل مبارکَش
بکشد، له ات می کند!!!
"شیرِ رام" که باشی،
همه حواس‌شان هست...


چت اورداپ

نازنین88 ٢٢ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با alireza20012
alireza20012 از تهران ٢٢ ساعت قبل
چه حقیر و کوچک است آنکسی که بخود مغرور است چراکه نمیداند بعدازبازی شطرنج شاه و سرباز همه دریک جعبه قرارمیگیرند


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با alireza20012
alireza20012 از تهران ٢٢ ساعت قبل
هر کس ساز خودش را
میزند!

اما مهم
شما هستید
که به هر سازی
نرقصید...


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با alireza20012
alireza20012 از تهران ٢۵ تير ٩۶
-مشکلات مانند دست اندازهای جاده کمی از سرعتتان کم می کند، اما از جاده صاف
بعداز آن لذت خواهید برد .زیاد روی دست اندازها توقف نکنید. به حرکتتان ادامه دهید.


چت اورداپ


الناز33 ٢۶ تير ٩۶

nafas 6 ٢۶ تير ٩۶

grand mother ٢۶ تير ٩۶

محمد متين ٢۶ تير ٩۶

عاليه

باران099 ٢۵ تير ٩۶

عضو چت اورداپ