شبکه اجتماعی دانشجویان برق در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با معلم خوب
معلم خوب از تهران ٢١ مرداد ٩٧


چت اورداپآنچه از همه دردناک‌تر است،فقر و بیماری نیست!
بی‌رحمی مردم نسبت به یکدیگر است...!
#رومن_رولان
یاسمین79 ١۵ آذر ٩٧

آوای بهار ١۵ آذر ٩٧

عالی عالی

طنینم ٣ آبان ٩٧

الناز33 ۵ مهر ٩٧

بی رحمی مردم نسبت ب همدیگر

آوای بهار ۵ مهر ٩٧

سلام معلم خوب چطوری؟

محمدرضاا ٢١ مرداد ٩٧

عضو چت اورداپ