شبکه اجتماعی دانشجویان برق در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با omid619
omid619 از تهران ٢٢ خرداد ٩٩


چت اورداپاین سان که با هوای تو در خویش رفته ام،

گویی بهار در نفس مهربان توست...
سامان اندی ٢ مرداد ٩٩

maryam goli ١٩ تير ٩٩

او یس پسندیدم

لیلیوم ٩ تير ٩٩

رها413 ٩ تير ٩٩

چه رنگی

امیرپاشا ٩ تير ٩٩

سامان اندی ٩ تير ٩٩

عضو قدیمی سایت