شبکه اجتماعی دانشجویان برق در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با بااازگشته
بااازگشته از تهران ۵ آبان ٩۶
جاده چالوس میرفتم افسر جلوموگرفت,گفتم جناب سروان من ک اینسری قوانینو رعایت کردم, گفت جناب سروان کیه بفرمایید داخل رستوران ما با غذاهای متنوع
عضو چت اورداپ
چت کردن با بااازگشته
بااازگشته از تهران ۵ آبان ٩۶
جاده چالوس میرفتم افسر جلوموگرفت,گفتم جناب سروان من ک اینسری قوانینو رعایت کردم, گفت جناب سروان کیه بفرمایید داخل رستوران ما با غذاهای متنوع
الناز33 ۵ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با بااازگشته
بااازگشته از تهران ۵ آبان ٩۶
به فروشنده گفتم کیف فیکه دیگه؟ فک کنم نمیدونست فیک یعنی چی.
گفت: بله فیک و عالی.
دکتر حمیدی ۵ آبان ٩۶

با حال بود خخخخخ واقعا اینجورین فروشنده ها

عضو چت اورداپ