شبکه اجتماعی دانشجویان باستان شناسی در تهران

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته باستان شناسی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با سوگند07
سوگند07 از تهران ٢٠ مهر ٩۶


چت اورداپ


امشب ای دلدار مهمان توییم
شب چه باشد روز و شب آن توییم

هر کجا باشیم و هر جا که رویم
حاضران کاسه و خوان توییم

نقش‌های صنعت دست توییم
پروریده نعمت و نان توییم

چون کبوترزاده برج توییم
در سفر طواف ایوان توییم

هر زمان نقشی کنی در مغز ما
ما صحیفه خط و عنوان توییم

همچو موسی کم خوریم از دایه شیر
زانک مست شیر و پستان توییم

زان چنین مست است و دلخوش جان ما
که سبکسار و گران جان توییم

خواه ما را مار کن خواهی عصا
معجز موسی و برهان توییم

گر عصا سازیم بیفشانیم برگ
وقت خشم و جنگ ثعبان توییم

عشق ما را پشت داری می کند
زانک خندان روی بستان توییم

سایه ساز ماست نور سایه سوز
زانک همچون مه به میزان توییم

هم تو بگشا این دهان را هم تو بند
بند آن توست و انبان توییم

#غزل_۱۶۷۳_دیوان_شمس_مولانا
سوگند07 ١ فروردين ٩٧

الناز33 ٢٠ دي ٩۶

بهمنی 35 ١۶ آذر ٩۶

بانوی بی نشان ٢١ آبان ٩۶

آوااااای بهار ٢١ آبان ٩۶

مسعود35 ٢١ مهر ٩۶

عضو چت اورداپ