شبکه اجتماعی دانشجویان انگلیسی در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با ♥♥♥انا♥♥♥
♥♥♥انا♥♥♥ از تهران ١٣ آبان ٩۶


چت اورداپ

نه خدا وکیلی دیدین
المیرا7475 ٨ بهمن ٩۶

معلمام میگن من خیلی مظلوممم

الناز33 ٢۶ آبان ٩۶

کجایی مظلوم خیلی وقته نیستی

banoo_18 ٢۶ آبان ٩۶

نوری

nafas 6 ١٣ آبان ٩۶

نوچ مثلا تو خیلی مظلومیییییییییییی

sakaia ١٣ آبان ٩۶

اره دوس پسرت

lord ١٣ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ♥♥♥انا♥♥♥
♥♥♥انا♥♥♥ از تهران ٩ بهمن ٩۶
♥♥♥انا♥♥♥ ٩ بهمن ٩۶

آشناا ٩ بهمن ٩۶

محمدرضاا ٩ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ♥♥♥انا♥♥♥
♥♥♥انا♥♥♥ از تهران ١١ آبان ٩۶
خوشتیپ60 ١١ آبان ٩۶

mobham ١١ آبان ٩۶

آشناا ١١ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ♥♥♥انا♥♥♥
♥♥♥انا♥♥♥ از تهران ۴ آبان ٩۶
حوصلم سر رفته
فردین_ستاره ٩ آبان ٩۶

انا خداشاهده اگه شرکت ایرانسل بدونه تواینقدر حامی خوبی هستی استخدامت میکنه

♥♥♥انا♥♥♥ ٩ آبان ٩۶

فردین لایییییک بابا ما شارژ نخوایم چیکار کنیم؟

فردین_ستاره ٩ آبان ٩۶

بچه یکی 500 تومان جمع کنین بدین دست این بدبخت بره شارژبخره گایید مارو

فردین_ستاره ٩ آبان ٩۶

گفتی گفتی گفتی خودت گفتی حوصلت سررفته...منم فکر کردم شیره حوصلت که زیرشو کم کنی نمیریزه

♥♥♥انا♥♥♥ ٩ آبان ٩۶

من کی گفتم میریزه حوصلم؟

sakaia ٩ آبان ٩۶

دقت کردین انا کامنت نمیذاره مگه اینکه اون پست مشکل داشته باشه بخواد ایراد بگیره

عضو چت اورداپ