شبکه اجتماعی دانشجویان انگلیسی در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با ♥♥♥انا♥♥♥
♥♥♥انا♥♥♥ از تهران ١۶ ارديبهشت ٩۶
[esm
ایناز74 ١٧ ارديبهشت ٩۶

هممون ١٧ ارديبهشت ٩۶

دخترایی که معمولا خرذوق یا ذوقمرگ میشن اینطور میشن

باران099 ١٧ ارديبهشت ٩۶

morfin2bm ١٧ ارديبهشت ٩۶

وات ده فاز

♥♥♥انا♥♥♥ ١٧ ارديبهشت ٩۶

نکه تو نکردی مهی جون نگار کنت چیه؟

کنت دراکولا ١٧ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ