شبکه اجتماعی دانشجویان انگلیسی در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با سپیده 2212
سپیده 2212 از تهران ۴ آذر ٩٨


چت اورداپ

soraya 861 ٩ بهمن ٩٨

بسيار زيبا

سحر1992 ٩ بهمن ٩٨

reza rezaei ٩ بهمن ٩٨

آخرین حضور: 21 دي 98

maryam p r ١٣ دي ٩٨

علی شاه ١٣ دي ٩٨

زن همان معنای زندگی است و مرد همان معنای مردگی پس با زن مرد مرده زنده خواهد شد . وظیفه بزرگ زنان زنده کردن مرده است اونم با عشق

دنیا000001 ۴ آذر ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده 2212
سپیده 2212 از تهران ٧ آذر ٩٨


چت اورداپ

پینار ١٣ دي ٩٨

تائید شد..

parnya ١٣ دي ٩٨

آشناا ١٣ دي ٩٨

reza _ 13 ١٣ دي ٩٨

مووو دلوم کوچولوعه، دنیا وایسا مووو میخوام پیاده شم ...

چمن11 ١٣ دي ٩٨

اگه دلی مونده باشه

maryam p r ١٣ دي ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده 2212
سپیده 2212 از تهران ٧ آذر ٩٨


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده 2212
سپیده 2212 از تهران ٧ آذر ٩٨


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده 2212
سپیده 2212 از تهران ۴ آذر ٩٨


چت اورداپ

عضو چت اورداپ