شبکه اجتماعی دانشجویان انگلیسی در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با ♥♥♥انا♥♥♥
♥♥♥انا♥♥♥ از تهران ١ خرداد ٩٧


چت اورداپ


شمارو نمیدونم ولی من ک همینجورم
آوااااای بهار ٩ خرداد ٩٧

رویای شیرین ٩ خرداد ٩٧

انااااااااا کجایی بیاا خصوصیم کارت دارم

dr_mohammad ٩ خرداد ٩٧

من ک اینطوری نیستم

رویای شیرین ٩ خرداد ٩٧

tannaz19 ٩ خرداد ٩٧

نسار 3352 ١ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با ♥♥♥انا♥♥♥
♥♥♥انا♥♥♥ از تهران ١١ ارديبهشت ٩٧
آوااااای بهار ١١ ارديبهشت ٩٧

محمدرضاا ١١ ارديبهشت ٩٧

عضو چت اورداپ