شبکه اجتماعی دانشجویان الکترونیک در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با مرتضی خندانگو


چت اورداپ

3پیده ١٣ آذر ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با مرتضی خندانگو


چت اورداپ

مرتضی خندانگو ١٣ آذر ٩٧

ممنون اجی

3پیده ١٣ آذر ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با مرتضی خندانگو


چت اورداپ

آوای بهار ١١ آذر ٩٧

هنوز ندیدم تو این تصاویر چاددرو زیبا بکشن

عضو چت اورداپ
چت کردن با مرتضی خندانگو


چت اورداپ

زهره 21 ١١ آذر ٩٧

حاظرم

الناز33 ١١ آذر ٩٧

اتفاقا خوب شده ک ادم همه رو می شناسه.. بعضیا تجربه میشن بعضیا خاطره

پسرک معتاد ١١ آذر ٩٧

حاضرم نه حاظرم

3پیده ١١ آذر ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با مرتضی خندانگو


چت اورداپ

عضو چت اورداپ