شبکه اجتماعی دانشجویان الکترونیک در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با ABOLFAZL MOLA
ABOLFAZL MOLA از تهران ١٧ خرداد ٩٧
فراموش کردن رفیقان بی احترامی به قانون خاطره هاست
کوروش051 ٨ مرداد ٩٧

پسرک معتاد ١٣ تير ٩٧

پینار ١٣ تير ٩٧

میهمان 123 ١ تير ٩٧

لطفا قانون خاطره هارو با رسم شکل توضیح دهید

الناز33 ١ تير ٩٧

زئوس11011 ١ تير ٩٧

فراموش کردن رفیقان بی احترامی به قانون خاطره هاست

عضو چت اورداپ