شبکه اجتماعی دانشجویان الکتروتکنیک در تهران

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته الکتروتکنیک

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با مهندس شایان
مهندس شایان از تهران ٢٣ بهمن ٩۵


چت اورداپ


خاطره2224 ٢ اسفند ٩۵

چقد چندشی

مهندس شایان ٢٣ بهمن ٩۵

با اجازتون

شوکا 1382 ٢٣ بهمن ٩۵

اقا این کیه ؟ خودتی

الناز33 ٢٣ بهمن ٩۵

خدا حفظتون کنه

عضو چت اورداپ