شبکه اجتماعی دانشجویان علوم سیاسی در بوشهر

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با مصطفی 94
مصطفی 94 از بوشهر ۵ بهمن ٩٩
خدا حافظ ای یار بر دل نشسته
گوشیم خرابه بیشتر 1 ماهه ندارمش


چت اورداپ

مصطفی 94 ۵ بهمن ٩٩

قدر گوشیتونو بدونید که دیگه عمرا بتونید بخرید

ستاره ss ۵ بهمن ٩٩

ب نام خدا گوشی منم حداقل ۲۰ بار از دستم افتاده رو زمین در یه طرف باطری یه طرف یه دفه خالم آب ریخت روش خودمم یه دفه فعلا با سلام و صلوات کار میکنه زبونم لال چیزی بشه باید دکمه تق تقی دستم بگیرم

maryam p r ۵ بهمن ٩٩

گوشی منم ترکید

عضو چت اورداپ