شبکه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی در بوشهر

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با police
police از بوشهر ١٠ آبان ٩٧
سلام تحفه ها
پاییز جنوب ١۶ آبان ٩٧

یادش بخیر یکی خودش به جا تو زد اومد خصوص من و چند نفر دیگر آفتاب سرخ

لیدا30 ١٢ آبان ٩٧

علیک سلام

parnya ١٢ آبان ٩٧

واقعا که

hana110 ١٢ آبان ٩٧

سلام فسیل خان

3پیده ١٢ آبان ٩٧

علیک زیر خاکی

محمدرضاا ١٢ آبان ٩٧

سلام کیوان خوبی کم پیدایی پلیس

عضو چت اورداپ