شبکه اجتماعی دانشجویان کامپیوتر در ایلام

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با نرگس25 ایلام
نرگس25 ایلام از ایلام ٢۶ آبان ٩٧
چرا سرچ میخوام بزنم این صفحه رو میاره بالا؟
پراکسی وصل نشدم


چت اورداپ

grand mother ٢۶ آبان ٩٧

یک دقیقه صبرکن درست میشه

عضو چت اورداپ
چت کردن با نرگس25 ایلام
نرگس25 ایلام از ایلام ٢٣ آبان ٩٧
چطوری میشه یکیو مسدود کرد که هردفه خارج میشی میای دیگه نتونه پیام بده؟
محمد@ ٢٣ آبان ٩٧

گناه داره بزار بیاد

سوگند ٢٣ آبان ٩٧

حفظ ابرو نکنید که قضایا روشن شع

sakaia ٢٣ آبان ٩٧

گفتم مهربون باشید حفظ ابرو کنید یکم

من و تو 123 ٢٣ آبان ٩٧

معلومه کی پرو

نرگس25 ایلام ٢٣ آبان ٩٧

پرو پرو میان کامنتم میزارنا چطوری میشه جوری مسدود کرد ک اصن چشمت ب اسمشم نخوره

سوگند ٢٣ آبان ٩٧

خخخخخ تو و اون....فکرکنم نرگس حرف اخر را زد

عضو چت اورداپ
چت کردن با نرگس25 ایلام
نرگس25 ایلام از ایلام ١٢ آبان ٩٧
کسی نیست ینی رفتن فوتبال ببینن؟
نرگس25 ایلام ١٢ آبان ٩٧

بله الان داره پخش میشه

3پیده ١٢ آبان ٩٧

مگ فوتبال میده؟؟؟؟؟

نرگس25 ایلام ١٢ آبان ٩٧

فوتبال پرسپولیشش دیدن داره اخه؟

hana110 ١٢ آبان ٩٧

اره

عضو چت اورداپ
چت کردن با نرگس25 ایلام
نرگس25 ایلام از ایلام ٩ آبان ٩٧
داستان کوتاه

ﻋﮑﺎﺱ: ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺍﺯﺕ ﯾﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﻡ؟
ﭘﺴﺮ: ﮐﻪ ﭼﯽ ﺑﺸﻪ؟
ﻋﮑﺎﺱ: ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺒﯿﻨﻦ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺭﻧﺠﯽ ﺑﺮﺍﺩﺭﺗﻮ ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎ ﺭﻭ ﮐﻮﻟﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ
ﭘﺴﺮ: ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻬﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯽ؟
ﻋﮑﺎﺱ: ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ؟
ﭘﺴﺮ: ﮐﻤﺮﻡ ﺩﺭﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍﺩﺭﻣﻮ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﺎﺷﯿﻨﺖ ﮐﻨﯽ؟
ﻋﮑﺎﺱ: ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ عجله ﺩﺍﺭﻡ


همه میتونن ادعای آدم بودن بکنن ولی هر کسی نمیتونه آدم باشه؛ دنیای ما اینچنین است!!!
abedi ٩ آبان ٩٧

الناز33 ٩ آبان ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با نرگس25 ایلام
نرگس25 ایلام از ایلام ٧ آبان ٩٧


چت اورداپ

لیدا30 ٧ آبان ٩٧

علی آقای بارانی ٧ آبان ٩٧

واقعاً

0afshin0 ٧ آبان ٩٧

نرگس25 ایلام ٧ آبان ٩٧

الناز33 ٧ آبان ٩٧

آزاده هستم ٧ آبان ٩٧

حالا خاسته بگه من خوبم چیکارش داری

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط