شبکه اجتماعی دانشجویان کامپیوتر در اصفهان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با مریمm
مریمm از اصفهان ٣ آذر ٩٧


چت اورداپ
یهووووویی
ززههرراا ۵ دقیقه قبل

هستی1 ۶ دقیقه قبل

فدای دلت عزیزم

مریمm ١٠ دقیقه قبل

دلم واسه همتون تنگ شده بود

هستی1 ١٢ دقیقه قبل

فدات عزیزم تشکر

مریمm ١۴ دقیقه قبل

خوبم هستی عزیز تو خوبی

سارا 890 ٨ بهمن ٩٧

عضو چت اورداپ
  چت کردن با tatal
tatal از اصفهان ١١ بهمن ٩٧


چت اورداپ


وضعیت پلنگ های اورداپ بعد از طرح سالم سازی فضای مجازی و با حجاب شدن
لیلیوم ١۴ ساعت قبل

ننه کتی

tatal ١۴ ساعت قبل

مهسا پلنگ

مهسا 29 ٢٣ بهمن ٩٧

پلنگها

tatal ٢٣ بهمن ٩٧

parnya ١٩ بهمن ٩٧

پسر خاله

tatal ١٩ بهمن ٩٧

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با tatal
tatal از اصفهان ٢٣ بهمن ٩٧
هیچوقت به تهش فکر نکن....
چون ممکنه برسی به غم
ته زندگی به این قشنگی، میرسی به مرگ....
ته یک روز خوب، ممکنه برسی به شب پر از فکر و خیال....
ته یک خاطره قشنگ،
ممکنه برسی به یک یادش بخیر....
از حس و حال الانت لذت ببر
در لحظه زندگی کن
به تهش فکر نکن...
tatal ٢۴ بهمن ٩٧

ززههرراا ٢٣ بهمن ٩٧

لیلیوم ٢٣ بهمن ٩٧

tatal ٢٣ بهمن ٩٧

سوگند بی سواد

سوگند ٢٣ بهمن ٩٧

باشه توتال

asal24 ٢٣ بهمن ٩٧

چشم

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با tatal
tatal از اصفهان ٢٢ آذر ٩٧


چت اورداپ

tatal ٢۴ بهمن ٩٧

asal24 ٢٣ بهمن ٩٧

عالی آفرین

tatal ۶ بهمن ٩٧

لیلیوم

لیلیوم ٢۴ دي ٩٧

tatal ٢۴ دي ٩٧

برا همتون

زری مهربون32 ٨ دي ٩٧

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با tatal
tatal از اصفهان ٢۵ دي ٩٧


چت اورداپ


اورداپ هفت سال پیش 1390
tatal ۶ بهمن ٩٧

رامتین اسم قبلیتو نمیگی

محمدرضاا ۶ بهمن ٩٧

*بیدار* ۶ بهمن ٩٧

رضا یادش بخیر

ramtin . ۶ بهمن ٩٧

اوه چ خاطراتی

asal24 ۶ بهمن ٩٧

اخی یادش بخیر

tatal ٢٨ دي ٩٧

محمد

عضو قدیمی سایت
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم اصفهان