شبکه اجتماعی دانشجویان پرستاری در اصفهان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با نازی شیطون
خیلی دلم گرفته چیکار کنم
امیرپاشا دیروز

ممنون ستار ولی من حوصله ندارما ی چی میگم ناراحت میشه. ب جاش کامنت میذارم دلش خنک شه ب حق بیست و چهار هزار تن

♥وحید♥ دیروز

اميرياشا تو از کجا نيدوني تو اتاق؟

sattar دیروز

و چه پسری هم گلتر از چنار و یا امیرپاشا...

امیرپاشا دیروز

پنجره ها رو وا کن هوا بیاد داخل بعد نفس عمیق بکش اگه باز نشد به خصوصی ی پسر برو

yeganam دیروز

گریه نکن دلت شاد

♥وحید♥ دیروز

من...درداي بي درمونت منم و بس برا دختر حرف زدن بهتره

عضو چت اورداپ