شبکه اجتماعی دانشجویان پرستاری در اصفهان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با نازی شیطون
نازی شیطون از اصفهان ٢٨ تير ٩٧
خیلی دلم گرفته چیکار کنم
امیرپاشا ٢٨ تير ٩٧

ممنون ستار ولی من حوصله ندارما ی چی میگم ناراحت میشه. ب جاش کامنت میذارم دلش خنک شه ب حق بیست و چهار هزار تن

♥وحید♥ ٢٨ تير ٩٧

اميرياشا تو از کجا نيدوني تو اتاق؟

sattar ٢٨ تير ٩٧

و چه پسری هم گلتر از چنار و یا امیرپاشا...

امیرپاشا ٢٨ تير ٩٧

پنجره ها رو وا کن هوا بیاد داخل بعد نفس عمیق بکش اگه باز نشد به خصوصی ی پسر برو

yeganam ٢٨ تير ٩٧

گریه نکن دلت شاد

♥وحید♥ ٢٨ تير ٩٧

من...درداي بي درمونت منم و بس برا دختر حرف زدن بهتره

عضو چت اورداپ