شبکه اجتماعی دانشجویان نقشه کشی معماری در اصفهان

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته نقشه کشی معماری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با sasan akbari
sasan akbari از اصفهان ١ اسفند ٩٧


چت اورداپ

آزاده هستم ١ اسفند ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با sasan akbari
sasan akbari از اصفهان ٣٠ بهمن ٩٧


چت اورداپ

آزاده هستم ١ اسفند ٩٧

خعل باحاله واقنی منم عاشق این گروه ویژه عام

3پیده ١ اسفند ٩٧

هستی1 ١ اسفند ٩٧

ووووای چقدر گروه ویژه رو دوست دارم روانی این کاراشونم

عضو چت اورداپ
چت کردن با sasan akbari
sasan akbari از اصفهان ١ اسفند ٩٧


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با sasan akbari
sasan akbari از اصفهان ٣٠ بهمن ٩٧


چت اورداپ

3پیده ٣٠ بهمن ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با sasan akbari
sasan akbari از اصفهان ٣٠ بهمن ٩٧


چت اورداپ

عضو چت اورداپ