شبکه اجتماعی دانشجویان مدیریت در اصفهان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با علی741
علی741 از اصفهان ١٧ اسفند ٩٨


چت اورداپ

لیلیوم ١٢ ارديبهشت ٩٩

درسته

بهار456 ١٧ اسفند ٩٨

علی741 ١٧ اسفند ٩٨

این ترس درستی نیس توی زندگی کلی چیز ناشناخته هس

aphrodite ١٧ اسفند ٩٨

بله ولی از چیزایی ک نمیشناسم میترسم

علی741 ١٧ اسفند ٩٨

ترسناک نی ک حقیقته

aphrodite ١٧ اسفند ٩٨

چه ترسناک

عضو چت اورداپ