شبکه اجتماعی دانشجویان عمران در اصفهان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با amin333
amin333 از اصفهان ۶ اسفند ٩۶


چت اورداپ


مقدم آقای چو یانگ چی از چین را به اورداپ خیر مقدم عرض می نمایم. هم اکنون ساعت 3:42 به وقت ایران. احتمالا الان در چین هوا روشنه
amin333 ١٨ ارديبهشت ٩٧

نفس اورداپ ١٧ ارديبهشت ٩٧

banoo_18 ١٧ ارديبهشت ٩٧

خوش برگشتی امیر

**پسرکوهستان** ١ ارديبهشت ٩٧

elena7 ٨ اسفند ٩۶

آوااااای بهار ٨ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ