شبکه اجتماعی دانشجویان عمران در اصفهان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با amin333
amin333 از اصفهان ١٠ مرداد ٩٧
نحوه چاق کردن قلیان به روش درست و استاندارد
https://www.aparat.com/v/iouod/آموزش_حرفه_ای_چاق_کردن_قلیان_-_how_to_make
الناز33 ٢۵ مرداد ٩٧

فیلتره ک ولی عنوان نوشتم ی چیزی اورد برام

yeganam ١٠ مرداد ٩٧

عضو چت اورداپ