شبکه اجتماعی دانشجویان طراحی و دوخت در اصفهان

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته طراحی و دوخت

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با ندا یوسفی
ندا یوسفی از اصفهان ١٩ شهريور ٩٧
به لنکنت زبون نیوفتی ! ۵ بار بگو :
سمسار تو سمساریش پوست سوسمار داشت
مجید 97 ١٩ شهريور ٩٧

سلیمان26 ١٩ شهريور ٩٧

ندا چی درومد مینوشتی برامون

ندا یوسفی ١٩ شهريور ٩٧

خدا ازت نگذره سلیمان اخرِ اولن بار گیر کردم

سلیمان26 ١٩ شهريور ٩٧

کاری نداره تو میتونی اینو بگی 5بار ﭼﺴﺐ , ﭼﯿﭙﺲ , ﺳﺲ؟”

الناز33 ١٩ شهريور ٩٧

ب لکنت نیفتادم ولی اب دهنم داشت دیگه میریخت بیرون

عضو چت اورداپ
چت کردن با ندا یوسفی
ندا یوسفی از اصفهان ١٢ مرداد ٩٧


چت اورداپ

دژئاگر ١٢ مرداد ٩٧

خیلی جاها درسته

عضو چت اورداپ