شبکه اجتماعی دانشجویان صنایع نساجی در اصفهان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با جواطی
جواطی از اصفهان ٢٣ مرداد ٩٨


چت اورداپ

اینجا الماس شرق مشهده این بنده خدا مسعود اریایی هستند دارن تقلید میکنند از مانکن نه دوست داره هیکل مانکی باشه
مسعودآریایی ٢۴ مرداد ٩٨

الناز33 ٢٣ مرداد ٩٨

عین این مانکنا توی بازار ماکو دیدم .. پسر ابجیم میخاست مث این وایسه.. خوب شده عکسشو نگرفتن مث اینا

مسعودآریایی ٢٣ مرداد ٩٨

انعطافو.....منعطفم

abedi ٢٣ مرداد ٩٨

دنیا000001 ٢٣ مرداد ٩٨

مسعود این چه کاریه خو

آشناا ٢٣ مرداد ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواطی
جواطی از اصفهان ٢٣ مرداد ٩٨

بخورید و بیاشامید ولی

استوریش نکنیدبه خدا همه ما غذا میخوریم
کسی با گازوئیل کار نمیکنه


چت اورداپ

مسعودآریایی ٧ ساعت قبل

سمن بوشهر ١٨ ساعت قبل

چت اورداپ

فعلا فقط همین دارم

الناز33 ٢٣ مرداد ٩٨

خدا کمکش کنه چقد خورده اینطوری شده

آشناا ٢٣ مرداد ٩٨

مسعودآریایی ٢٣ مرداد ٩٨

ژژژژووون عشخم

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواطی
جواطی از اصفهان ٢۴ مرداد ٩٨


چت اورداپ

‏از اين پسر پرسيدند چرا باهاش ازدواج کردي؟
گفت به دام عشقش گرفتار شدم !!
پ.ن: پيرزن صاحب بزرگترين نمايشگاه خودرو در آلمان است...


واقعا عشق واقعی هنوزم هس
مسعودآریایی ٧ ساعت قبل

انریکه ١٧ ساعت قبل

با نمایشگاه ازدواج کرده دیگه

سمن بوشهر ١٨ ساعت قبل

چ بغلی هم کرده

حانیه 79 ٢۴ مرداد ٩٨

منم عاشقش بودم این کثافط ازم گرفتش

مسعودآریایی ٢۴ مرداد ٩٨

اس 500زیر پاشو عشقه...و..ارث

آزاده هستم ٢۴ مرداد ٩٨

اوح خیلی پیره که

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواطی
جواطی از اصفهان ٢۴ مرداد ٩٨


چت اورداپ

تصورم از پسرهایی که با پروفایل دخترونه میان اورداپ
الناز مثلا
سمن بوشهر ١٨ ساعت قبل

مسعودآریایی ٢۴ مرداد ٩٨

بعدی مدت. ..باورشون میشه....ویارم میکنن

hana110 ٢۴ مرداد ٩٨

مسعودآریایی ٢۴ مرداد ٩٨

آزاده هستم ٢۴ مرداد ٩٨

خدارو شکر پروفایلم همچینم عکس دختر نیس

چنار ٢۴ مرداد ٩٨

کومش زشته..پسر باشی و خودتو دختر جا بزنی؟ یا پسر باشی و با پسر بودنت مشکل داشته باشی؟ یا برعکسش

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواطی
جواطی از اصفهان ٢۴ مرداد ٩٨


چت اورداپ

وقتی بی‌پولی ولی خلاقیت داری
مسعودآریایی ٢۴ مرداد ٩٨

لعنت برمسببین فقر

آزاده هستم ٢۴ مرداد ٩٨

بابا دمشم گرررم

عضو چت اورداپ