شبکه اجتماعی دانشجویان صنایع شیمیایی در اصفهان

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته صنایع شیمیایی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با علیرضاs
علیرضاs از اصفهان ٢١ تير ٩٧
.
احساساتمان را مخفی میکنیم ...
اما یادمان می رود
که چشمانمان حرف می زنند
ماه من ..


چت اورداپ

آوای بهار ٢١ تير ٩٧

محمدرضاا ٢١ تير ٩٧

خاموش خاموشم انگار هیچوقت نبودم

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با علیرضاs
علیرضاs از اصفهان ٢١ تير ٩٧
ای غریب ترین آوای دل اوج گرفتیو مرا در عمق غربت ها جا گذاشتی صدای خستگی هایم را می شنوی.در غرور اشک من یاد تو بود به یاد تو می مانم بیادم باش .
نگین شب ٢٢ تير ٩٧

خدایامنواین همه شکسته عشقی محاله محال.........

sattar ٢١ تير ٩٧

[ssm028خبر امد خبری در راه است... شکست عشقی دیگری در راه است؟؟؟

ساناز بوشهر ٢١ تير ٩٧

ممنونم.. اینجا هستم ک

عضو طلایی اورداپ