شبکه اجتماعی دانشجویان صنایع شیمیایی در اصفهان

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته صنایع شیمیایی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با علیرضاs
علیرضاs از اصفهان ٢٩ آبان ٩۶


چت اورداپ

میزان مصرف ادرار گاو تقطیر شده در هند به دلیل اعتقاد به مصارف دارویی آن از شیر هم بیشتر شده است.
♥خانوم گل♥ ٢١ بهمن ٩۶

میهمان 123 ٢١ بهمن ٩۶

الناز33 ٢١ بهمن ٩۶

مسعود35 ٢٩ آبان ٩۶

یک ساعته داری تلاش میکنی این پست رو بالا نگه داری الان بقول چنار بخندیم؟؟ گریه کنیم؟؟؟ خب که چی؟؟ ممنون فهمیدیم شاش گاو در هند مهمه

نسترن ٢٩ آبان ٩۶

♥وحید♥ ٢٩ آبان ٩۶

بخندیم یا نه

عضو طلایی اورداپ