شبکه اجتماعی دانشجویان صنایع شیمیایی در اصفهان

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته صنایع شیمیایی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با علیرضاs
علیرضاs از اصفهان ۴ دي ٩۶


چت اورداپ

‏تصورى که صدا و سيماى ايران از بينندگان تلويزيون داره
maryam p r ۴ دي ٩۶

آشناا ۴ دي ٩۶

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با علیرضاs
علیرضاs از اصفهان ٢٩ آبان ٩۶


چت اورداپ

میزان مصرف ادرار گاو تقطیر شده در هند به دلیل اعتقاد به مصارف دارویی آن از شیر هم بیشتر شده است.
مسعود35 ٢٩ آبان ٩۶

یک ساعته داری تلاش میکنی این پست رو بالا نگه داری الان بقول چنار بخندیم؟؟ گریه کنیم؟؟؟ خب که چی؟؟ ممنون فهمیدیم شاش گاو در هند مهمه

نسترن ٢٩ آبان ٩۶

♥وحید♥ ٢٩ آبان ٩۶

بخندیم یا نه

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با علیرضاs
علیرضاs از اصفهان ٢٨ آبان ٩۶


چت اورداپ

خلاصه مدیریت در ایران
شک نکنید به والله
کیمیا ا ٢٨ آبان ٩۶

حتما پسر بوده

نگارجووون ٢٨ آبان ٩۶

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با علیرضاs
علیرضاs از اصفهان ٢٨ آبان ٩۶


چت اورداپ

عکس‌های عروسی پیش از تو سوتفاهم بود.
این عروس و داماد چینی ته عکس عروسی را درآوردند.

لیلیوم ٢٨ آبان ٩۶

نگار جون صندوق رای انتخابات بالای قله س

نگارجووون ٢٨ آبان ٩۶

اتلیه س یا واقعا زده بسرشون

لیلیوم ٢٨ آبان ٩۶

بهمنی 35 ٢٨ آبان ٩۶

کیمیا ا ٢٨ آبان ٩۶

عضو طلایی اورداپ