شبکه اجتماعی دانشجویان حسابداری در اصفهان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ١٣ آذر ٩٧


چت اورداپهفته حسابداری مبارک
آوای بهار ١۴ آذر ٩٧

مباارکاااا چه هفته های جلبی رادیم

الناز33 ١۴ آذر ٩٧

مبارکِ همه حسابدار.. مخصوصا حسابدارای سایت

3پیده ١٣ آذر ٩٧

مبارک

عضو چت اورداپ
چت کردن با احمدرضا69
احمدرضا69 از اصفهان ٢۶ مهر ٩٧
آبان هم نیایی
پاییز را دیگر
دو قِران هم قبول ندارم
تو مهربان بودی
مگر میشود . . .
نه با مهر بیایی
نه با آبان !!!
احمدرضا69 ٢٩ مهر ٩٧

چی شده نسار چرا هنگ کردی؟--ممنونم النا---زری مهربون فصل رنگ زد برگها مهر و ابان فقط---ممنونم الناز--ممنونم پوریا کفتر باز

پوریا کفترباز ٢٨ مهر ٩٧

عالی...

الناز33 ٢٨ مهر ٩٧

زری مهربون32 ٢۶ مهر ٩٧

ایشالا که آبان بیاد ولی آذر هم جزء پایئز هستا ااااااااا

elena7 ٢۶ مهر ٩٧

نسار 3352 ٢۶ مهر ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با احمدرضا69
احمدرضا69 از اصفهان ٢٨ مهر ٩٧
عشقه من . . .

تو رفتی و اینها میمانند . . .

یک آه . . .

یک بغض لعنتی . . .

و یک سوال بی جواب . . .؟

آیا هنوز هم گاهی دلت برایم تنگ میشود ؟؟؟؟


چت اورداپ

احمدرضا69 ٢٩ مهر ٩٧

ولی الناز توی این زمونه خیلی زود فراموش میشه..ممنونم طنین

طنینم ٢٨ مهر ٩٧

الناز33 ٢٨ مهر ٩٧

عشق هیچوقت فراموش نمیشه..

عضو چت اورداپ
چت کردن با احمدرضا69
احمدرضا69 از اصفهان ٢٨ مهر ٩٧
به بعضیا هم باس گفت :

ریاضی بلد نیستی به درک . . .

ولی جمع کن خودتو از زیر این و اون. . . .
عضو چت اورداپ
چت کردن با احمدرضا69
احمدرضا69 از اصفهان ٢٨ مهر ٩٧
این جمله مصداق خیلیا قرار میگیره توی این جامعه"
تلاش نکنید برای کسی که ذاتش خرابه----همه نوع خرابی را میشه درست کرد جز ذات خراب!!!!!!
عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم اصفهان