شبکه اجتماعی دانشجویان الکترونیک در اصفهان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با sajad77
sajad77 از اصفهان ٩ آبان ٩٧


چت اورداپ

banoo_18 ٣٠ آبان ٩٧

حانیه 79 ٩ آبان ٩٧

اووم

امیرپاشا ٩ آبان ٩٧

نمیدونستم چی بابت متن و عکست کامنت بزنم

سوگند ٩ آبان ٩٧

الناز33 ٩ آبان ٩٧

عضو چت اورداپ