شبکه اجتماعی دانشجویان الکترونیک در اصفهان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با sajad77
sajad77 از اصفهان ٩ آبان ٩٧


چت اورداپ

حانیه 79 ٩ آبان ٩٧

جالب بود

امیرپاشا ٩ آبان ٩٧

ریز میبینمش ولی فکر کنم جالب بود

عضو چت اورداپ
چت کردن با sajad77
sajad77 از اصفهان ٩ آبان ٩٧


چت اورداپ

حانیه 79 ٩ آبان ٩٧

اووم

امیرپاشا ٩ آبان ٩٧

نمیدونستم چی بابت متن و عکست کامنت بزنم

سوگند ٩ آبان ٩٧

الناز33 ٩ آبان ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با sajad77
sajad77 از اصفهان ۵ آبان ٩٧


چت اورداپ


زندگی نه ماندن است نه رسیدن
زندگی به سادگی رفتن است
زندگی تعداد دم و بازدم ها نیست
بلکه لحظاتی هست که قلبت محکم میزند
بخاطر خنده به خاطر اتفاق های خوب غیره منتظره، به خاطر شگفتی، به خاطر شادی،
به خاطر دوست داشتن های بی حساب، به خاطر عشق، به خاطر مهربانی
طنینم ۵ آبان ٩٧

عضو چت اورداپ