شبکه اجتماعی دانشجویان گرافیک در اردبیل

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با reza.p
reza.p از اردبیل ٢۵ تير ٩٩
http://uupload.ir/filelink/SxIoiDFsiSH6/g93a_untitledMusicOrdup


چت اورداپ


دوست دارم گوشه ی قلبت خودمو جا بذارم...
دنیا000001 ١٢ بهمن ٩٩

میدانم گاهی تلخ ام؛ گس ام؛ بیشتر از معمولِ زندگیِ یک نواختم؛ بد اخلاق و عنُق هستم ؛ میدانم روزهایی ست مثلِ پیچکِ یاسِ روی دیوارِ خانه های قدیمی ؛ در خودم میپیچم ؛ و هرچقدر در را بکوبند؛ هیچکسی را در خانه ی کوچک ام راه نمیدهم. اما حتّی آن زمانی که خودم را دوست ندارم تو را بسیار دوست دارم بسیار...

آوای بهار ٢٧ دي ٩٩

جای قشنگیه ؛ازاین مناطق زیبای استانتون عکس بذارید

reza.p ٢٧ دي ٩٩

بله از کجا فهمیدی آوای بهار؟

آوای بهار ٢٧ دي ٩٩

شورابیل

محمدرضاا ٢٧ آذر ٩٩

رضا گل ارزوی خوشبختی برات دارم پسر

reza.p ١١ آبان ٩٩

ممنون دوستان عزیزم

عضو ارشد