شبکه اجتماعی دانشجویان علوم تربیتی در آذربایجان غربی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با elah
elah از آذربایجان غربی ٢۶ فروردين ٩٧
ما زنها رسم خوبی داریم
زمان سختی شروع می کنیم به کوتاه کردن
کوتاه کردن ناخن ها، موها، حرف ها و رابطه ها
سلطان مسعود ٢۶ شهريور ٩٧

و من الله التوفیق

asal24 ٢۶ شهريور ٩٧

چرا من این کارا رو نمیکنم ؟ فقط سکوت میکنمو غصه میخورم وقتی که ناراحتم

banoo_18 ٢۶ شهريور ٩٧

ناچینگ من نو اینطور

avin boukan ٢۶ شهريور ٩٧

بارانا 444 ٢۶ شهريور ٩٧

منم وقتی ناراحتم کوتاه میکنم....

میهمان 123 ٢۶ شهريور ٩٧

این حرفا چیه. سختی اگه واقعا سخت باشه یاد اینا نمی افتی

عضو چت اورداپ