شبکه اجتماعی دانشجویان حقوق در آذربایجان غربی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با تبسم هنارcomy


چت اورداپ

این مننم /هنار/ ینی من
آوااااای بهار ٢١ بهمن ٩۶

اناربدوس

نفس اورداپ ١٩ بهمن ٩۶

♥وحید♥ ١٩ بهمن ٩۶

banoo_18 ١٩ بهمن ٩۶

رودار نیت؟

محمدرضا یزد ٢٩ آذر ٩۶

آوااااای بهار ٢٩ آذر ٩۶

انار وووی

عضو چت اورداپ
چت کردن با تبسم هنارcomy


چت اورداپ

کاش میفهمیدی ..
آوااااای بهار ١٠ بهمن ٩۶

شبیه هیچکس ۴ آذر ٩۶

avahasti ۴ آذر ٩۶

nafas 6 ۴ آذر ٩۶

سویدا ۴ آذر ٩۶

خانوما کلا از کره ی خاکی ورداشته شن راحت می شین؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

عضو چت اورداپ
چت کردن با تبسم هنارcomy
یه هم گپ میخوام کسی هس
ستاره ss ١١ دي ٩۶

بانو یا عکست بزار

تبسم هنارcomy ١١ دي ٩۶

نه تا تهش هستم

برفین ١١ دي ٩۶

banoo_18 ١١ دي ٩۶

تبسم عکسم بزارم بگرخی

تبسم هنارcomy ١١ دي ٩۶

بانبیا خودم عاشقت میشم فقط بیا

banoo_18 ١١ دي ٩۶

اها مرسی آوای بهار

عضو چت اورداپ